Meditaţii

„Cu ochii ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea noastră“ (Evrei 12, 2).

„Lozinca (parola) biruinţei unui creştin viu şi luptător este apelul de la Evrei 12, 2: Cu ochii ţintă spre Cel ce este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre… cu ochii ţintă spre Iisus cel Răstignit… cu ochii ţintă spre Iisus Biruitorul.

Duhul Sfânt lucrează neîncetat să ne ridice privirea la Căpetenia luptei şi desăvârşirii noastre… să nu ne privim pe noi, ci să-L privim pe Cel răstignit pe Crucea Golgotei pentru noi şi mântuirea noastră.

Dar de altă parte diavolul lucrează tocmai contra. El îşi bate mereu capul cum să ne întoarcă privirea de la «Ţinta» unde trebuie să privim.

La punctul acesta se dă o luptă de mântuire. Duhul Sfânt ne zice: Uitaţi-vă în sus, la «Ţinta» mântuirii voastre! Iar diavolul, de altă parte, ne şopteşte să ne uităm în jos. Să ne uităm la noi înşine, la puterile noastre, la îngâmfarea noastră, la «eul» nostru.

Când Duhul Sfânt îl cheamă pe cel păcătos să se uite ţintă la Cel care îl poate face curat şi mântuit, diavolul îndată sare cu şoapta: Tu eşti prea păcătos pentru aşa ceva… Tu nu poţi ţine aşa ceva… Eşti prea slab să intri în Oaste.

Sau dacă nu ne poate amăgi cu asta, apoi Satan întoarce cartea: Ce-i? Că doară n-o să mă fac călugăr… Eu îmi fac datoria pentru suflet… Cum au trăit strămoşii noştri pot şi eu să trăiesc.

O, ce viclean mare este Satan în punctul acesta, de a întoarce privirea omului, de a nu privi ţintă la Căpetenia desăvârşirii şi mântuirii. Îl îndeamnă Satan pe om să se uite la puterile lui, la banii lui, la averile lui, la prieteniile lui, la iscusinţa lui, la eul lui. Şi, numai când omul ajunge de nu mai poate face nimic, abia atunci îşi ridică ochii în sus.

Dar ispita rămâne aici, de multe ori, şi pentru cei care Îl caută pe Domnul. Fratele meu, când Îl priveşti ţintă pe Iisus cel Răstignit, eu te rog nu te mai gândi deloc la eul tău, la slăbiciunile tale, la credinţa ta, la râvna ta, ci te uită ţintă la harul cel scump şi sfânt care ţi se dă de sus, de pe Crucea Golgotei, prin Sângele şi meritele lui Iisus cel Răstignit pentru tine şi mântuirea ta.

Nu te gândi niciodată la ce eşti tu, ci te gândeşte mereu la ce este Domnul şi la ce a făcut El pentru mântuirea ta. Şi priveşte, clipă de clipă, ţintă spre El. Fie că eşti în linişte, fie că eşti în furtună, fie că eşti sărac ori bogat, tare ori slab, sănătos ori bolnav – priveşte, clipă de clipă, ţintă la Cel care singur te poate mântui.

Fraţi ostaşi, aceasta este şi parola biruinţei noastre: să privim ţintă spre Căpetenia luptei şi desăvârşirii noastre. Să privim ţintă, clipă de clipă, la Cel care singur ne poate duce la biruinţă. Ispitele şi atacurile lui Satan numai cu această privire se pot birui.

Deci ţintă la Căpetenia luptei şi desăvârşirii noastre! Ţintă la Iisus Biruitorul!

Părintele Iosif Trifa
revista «Ostaşul Domnului» nr. 3-4, din 1-15 februarie 1935
din “Istoria unei jertfe”, vol. II