Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cum învie un suflet din moartea păcatelor

Cum învie un suflet din moartea păcatelor

Cum învie un suflet din moartea păcatelor

Chipul de mai jos ne arată cum poate un om să învie din moartea păcatelor. Nu cu putere de la sine se poate face această înviere, ci cu putere de la Domnul de sus, de la darul şi Duhul Lui cel Sfânt. Cartea «Oglinda inimii omului» ne arată inima unui om care fusese plină cu cele şapte păcate de moarte: cu trufia, care-i în chipul păunului, cu desfrânarea, în chipul ţapului, cu lăcomia, în chipul porcului, cu lenea, în chipul broaştei ţestoase, cu mânia, în chipul tigrului, cu pizma, în chipul şarpelui şi cu zgârcenia, care-i în chipul broaştei.

Cu ajutorul acestor şapte păcate de moarte, diavolul se făcuse stăpân şi poruncitor în inima omului. Atunci îngerul Domnului se apropie cu Evanghelia de cel păcătos, cu chemarea Domnului, şi-l întreabă: „Omule, iacă moartea şi pieirea cea sufletească stau înaintea ta!“. Păcătosul aude şi ascultă glasul Domnului şi, uitându-se în inima lui, o vede încărcată cu atâtea păcate. În această stare el suspină şi plânge, strigând: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi din această moarte?!“ (Rom. 7, 24).

Atunci îngerul îi zice: „Nu te teme, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu!“ Şi Duhul Domnului pătrunde în inima omului cu lumină şi dar. Satan fuge cu ceata lui de păcate, pentru că Satan numai acolo poate sta unde este întuneric de păcate şi fuge de unde au început să pătrundă lumina lui Hristos şi darul Duhului Sfânt.

Însuşirea şi puterea Duhului Sfânt tocmai acestea sunt: viaţa, o viaţă nouă; o trezire, o înviere la o viaţă nouă. Oriunde S-a arătat şi Se arată Duhul Sfânt, El a făcut şi face un mare răsunet, El face o zguduire, o schimbare din temelie a vieţii, El face o înviere la o viaţă nouă. Oriunde se arată puterea Duhului Sfânt, se face o minune ca aceea din chipul de la pag. 339.

Minunea din chipul acesta trebuie să se petreacă şi în viaţa noastră sufletească, iubiţilor cititori ai acestor rânduri. De o înviere la o viaţă nouă prin harul şi darul Duhului Sfânt avem lipsă şi noi. Fără această renaştere şi înviere sufletească nu este mântuire.

Lumea de azi e un uriaş cimitir plin cu „morţi care trăiesc“, cum foarte potrivit îi numeşte Apocalipsa pe cei păcătoşi (Apoc. 3, 1).

Trebuie să ne trezim, să înviem din această moarte sufletească, dar această înviere o pot face numai darul şi harul Duhului Sfânt. Însă harul şi darul Duhului Sfânt se pogoară numai peste o viaţă pregătită sufleteşte pentru primirea lor: peste o viaţă de rugăciune şi predată cu totul Domnului.

Preot Iosif TRIFA – Învierea fiului văduvei din Nain – EVANGHELIA DUMINICII A 20-A DUPĂ RUSALII

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!