Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Dar celor ce L-au primit…

Dar celor ce L-au primit…

Dar celor ce L-au primit…

Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu.

Toate fãgãduinţele minunate ale lui Dumnezeu sunt fãcute, pe temeiul credinţei, numai celor ce L-au primit şi Îl urmeazã cu adevãrat pe Hristos Domnul şi Mântuitorul nostru.

Deşi Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii sã fie mântuiþi şi nimenea sã nu piarã, totuşi de toatã dragostea Lui cereascã şi de toate fãgãduinţele tainelor Sale cereşti, se vor împãrtãşi cu adevãrat numai cei care auzind Cuvântul Sãu, Îl ascultã, întorcându-se la El, cu credinţã. Şi primind prin taina pocãinţei şi prin naşterea din nou, pe Domnul Iisus Viu şi trãitor în inima lor, apoi se luptã sã împlineascã pânã la moarte voia lui Dumnezeu!

Numai celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în Numele Lui, acelora care cred în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, care înţeleg şi se apropie de Dumnezeu prin descoperirea Lui, acelora care se unesc cu Dumnezeu, prin mijlocirea Lui şi prin Duhul Sfânt, da acelora şi numai acelora, El le garanteazã drepturile la care se fac pãrtaşi prin Crucea şi Jertfa Sa mântuitoare.

Toţi cei care, pe alte cãi, prin alte nume şi prin alte mijlociri cautã pe Dumnezeu, rãmân în afara acestor binecuvântãri pe care Jertfa lui Hristos le garanteazã. Pentru cã afarã de El nu este mântuire, cãci nu este dat oamenilor un alt nume în care sã fie mântuiţi.

Dar tuturor celor ce cred în Numele Lui, El le-a dat dreptul sã se nascã… adicã sã se facã ei, prin naşterea din nou, şi prin trãirea cu fapta a credinţei, – fii ai lui Dumnezeu!

Dreptul acesta este harul lui Dumnezeu dat nouã la botez prin Iisus Hristos, în munca şi lupta noastrã de a ne transforma dupã voia lui Dumnezeu, prin credinţã în naşterea de Sus.

Este dreptul de a asculta şi de a realiza prin trãirea noastrã, felul de viaţã cerut de Dumnezeu, arãtat de Mântuitorul prin Viaţa Sa omeneascã şi prin învãţãtura Sa.

Dacã o facem aceasta este partea noastrã, este meritul nostru, este ascultarea şi cinstea noastrã!

Şi numai cei care se fac ei înşişi fii ai lui Dumnezeu prin întoarcerea şi ascultarea, rãbdarea şi înfrânarea continuã a vieţii lor, doar aceia se folosesc de binecuvântãrile cuprinse în acest drept mântuitor.

Fãrã ascultarea şi primirea de cãtre noi cu fapta, a acestui drept, rãmâne pentru noi zadarnicã toatã marea lucrare de mântuire. Şi tot acest ales drept.

Le pierdem toate prin nepãsarea şi necredinţa noastrã, cum le-au pierdut şi le pierd atât de mulţi.

Dragul meu, tu ai un mare drept: dreptul sã te faci fiul lui Dumnezeu. Şi prin aceasta un moştenitor de drept şi de fapt al împlinirii voii lui Dumnezeu.

Foloseşte-te de acest mare drept. Şi fã-te prin naşterea din nou şi prin viaţa trãitã cu credinţã potrivit cu voia Sa, un moştenitor fericit al Sãu de fapt.

Cãci dacã nu te faci tu singur, nimeni nu te mai poate face.
Iar dacã nu te faci acum, dacã pierzi ţi acest prilej, pierdut rãmâne poate pentru totdeauna.

Doamne Iisuse, Preadulcele nostru Mântuitor, Îţi mulţumim pentru acest mare drept pe care ni l-ai cîştigat nouã prin Crucea şi Jertfa Ta mântuitoare şi ni le-ai dat nouã la botez, pentru a ne face prin credinţã acum moştenitori ai
Împãrãţiei şi mântuirii Tale.

Te rugãm dãruieşte-ne Duhul Tãu pentru ca prin puterea Lui sã Te primim cu adevãrat, sã credem puternic şi sã ne apropiem de Dumnezeu prin Numele Tãu şi prin Duhul Tãu, pentru ca sã ne facem cu adevãrat prin naşterea din nou, prin credinşa şi trãirea noastrã, fii ai Tãi, spre a fi pe vecii vecilor moştenitori ai Tãi în Împãrãţia Ta cea viitoare şi veşnicã.
Amin.

Traian Dorz, din „Hristos – Dumnezeul nostru” – Meditaţii după Evanghelia după Ioan

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *