Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Dr. VASILE MIRCU din Lugoj

A intrat în Oastea Domnului în anul 1933, cu o frumoasă hotărâre de predare sinceră în slujba Domnului. Fiind medic, şi-a împlinit cu o sfântă smerenie şi conştiinciozitate datoria sa faţă de Domnul şi faţă de semenii săi suferinzi. În cadrul Oastei Domnului a activat cu devotament în toate acţiunile frumoase ale ei, împreună cu ceilalţi fraţi lugojenii şi bănăţenii. Felul cum privea el chemarea ostaşilor Domnului se vede şi din cuvântarea pe care a ţinut-o la marea adunare convocată la Lugoj în zilele de 13 şi 14 septembrie 1937, când au luat acolo parte fraţi din peste 100 de comune, cu peste 30 de steaguri din întreg Banatul. „Fraţilor din Oastea Domnului – a spus el –, voi aţi transformat via­ţa într-un stâlp de foc cu care luminaţi satele pe unde abia mai licăreşte credinţa, ca să daţi viaţă bisericilor… Va veni timpul când cântările Oastei vor cuceri lumea şi vor pătrunde peste tot… Văd şi primejdiile ce vă vor paşte din partea celor ce nu văd cu ochi buni credinţa voastră… Dar în Numele lui Hristos veţi birui… Eu nu cunosc ceva mai măreţ, decât să faci pe un om ostaş al Domnului… Lupta voastră este mai mare şi mai frumoasă decât oricare altă luptă de pe pământ…”

La Consfătuirea pe ţară a Oastei Domnului din 12 septembrie1937, fratele Mircu a fost şi el unul dintre cei 10 delegaţi ai Consfătuirii şi ai Părintelui Iosif, care au prezentat Moţiunea Sfatului Frăţesc la mitropolitul Bălan. A fost un suflet mare, credincios şi statornic, care a luptat frumos pentru izbânda Oastei Domnului până la sfârşitul vieţii sale.

A trecut la Domnul în anul 1976.

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

Lasă un răspuns