Mărturii

Este vremea să ne plângem pe noi înşine!

Viaţa noastră se clădeşte cărămidă cu cărămidă, zi după zi; cu fiecare gest mărunt de atenţie creăm ceva de o importanţă covârşitoare – caracterul nostru, cât şi al altora. Micile gesturi de politeţe pot avea un rol major în părtăşia dinte noi.

Nu ajung gesturile exterioare; mai înainte de a exista în gesturi, politeţea trebuie să existe în suflet. Simplele aparenţe sunt măşti prea slabe pentru a putea acoperi prea multă vreme ceea ce este rău în inima şi în mintea unui om.

Manierele, pe care le neglijăm ca pe nişte lucruri mărunte, fac adesea ca oamenii să ne judece în bine sau în rău

„Trebuie să ne comportăm întotdeauna politicos, ca şi cum ar fi de faţă Domnul” (Clement de Alexandria)

„Smerenia este cunoaşterea adâncă a nimicniciei tale, schimbarea felului de a-i privi pe ceilalţi oameni, care par a te întrece în toate privinţele, simplitate sufletească, ură faţă de lauda omenească, statornica învinuire şi prihănire de sine, dreptatea şi purtarea fără ocolişuri, despătimirea, cunoaşterea tainelor celor ascunse în cruce. Smerenia este dorinţa de a te răstigni lumii şi patimilor, lepădarea şi uitarea obiceiurilor şi cuvintelor amăgitoare, părăsirea dezvinovăţirii, tăcerea înaintea celor ce te necăjesc, lepădarea tuturor filosofărilor proprii şi primirea înţelegerii evanghelice” ( Sf. Ignatie Biancianinov)

Vă îmbrăţişez cu dragoste, dar nu înainte de a mai adauga un fragment în care sunt enumerate gesturi frumoase izvorâte din inima creştinului purtător de Hristos:

,,Un salut în care celalalt să descopare bucuria comuniunii;un răspuns în care să fiu prezent cu toată fiinta mea, din care aproapele să recunoască dorinţa mea sinceră de a-i fi de folos; un zâmbet prin care să arat fratelui deschiderea inimii pentru a-i face un loc cald în ea;un gest politicos prin care să arat semenului preţuirea pe care i-o port sunt tot atatea atitudini care reflectă nivelul educaţional şi duhovnicesc la care mă aflu.Aceste atitudinii nu cer altceva decât educaţie,puţin simţ estetic şi mai multă dragoste. „ (Părintele Dumitru Stăniloaie)

Sorin

Lasă un răspuns