Meditaţii

EŞTI TU NĂSCUT DIN NOU?

Dragul meu! Stai în faţa acestei întrebări şi fă-ţi singur socoteala. Nu trece peste această chestiune însemnată de care atârnă fericirea sau nefericirea ta veşnică. Eşti tu născut din nou? Dacă un om nu se naşte din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. „Căci nimic întinat nu poate să intre acolo” (Apoc 21, 27). „Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună” (Apoc 22, 15).

„Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării… Să ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu (Ef 5, 5-6). Faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrajbele, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu (Gal 5, 19-21). Toate acestea sunt „lucruri care spurcă pe om” (Mc 7, 21-23); şi Cuvântul lui Dumnezeu spune lămurit că nimic spurcat sau întinat Împărăţia lui Dumnezeu nu poate vedea. E nevoie de curăţire, de spălare. Trebuie să vă naşteţi din nou… Trebuie spălarea naşterii din nou şi înnoirea făcută de Duhul Sfânt… Trebuie sângele lui Iisus Hristos, care spală de orice păcat. Trebuie Cuvântul cel viu şi lucrător de care să asculţi, căruia să te supui. „Primiţi deci cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele” (Iac 1, 21).

Hrană pentru familia creştină / Ioan Marini. –  Sibiu: Oastea Domnului, 2015

Lasă un răspuns