Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „EU NU LUCREZ DUMINICA”…

„EU NU LUCREZ DUMINICA”…

„EU NU LUCREZ DUMINICA”…

O declaraţie de mare preţ a M. S. Regelui nostru

E vorba de vederile Rege­lui Carol II în ce priveşte cin­stirea duminicii – scrie părin­tele arhimandrit I. Scriban într‑o foaie din Bucureşti.

Unde a spus M. Sa cum simte şi ce crede în această ma­terie, n-am aflat, dar găsim fapta mărturisită în ziarul «Cuvân­tul» din 16 iunie a.c., prin condeiul d-lui Nae Ionescu. A fost vorba, se vede, de vreo poftire făcută M. Sale pentru ziua duminicii, de vreo lucrare în fruntea că­reia să fie şi M. Sa. La aceasta însă, noul rege a răspuns:

«Eu duminica nu lucrez.»

Cu cine s-a întâmplat acea­sta, în ce împrejurare, despre care lucru, sunt fapte care trebuie lămurite de acum înainte. Dar chiar dacă nu ştim mai multe amănunte în acestea, ne ajunge să aflăm că M. Sa pri­veşte cu ochi răi călcarea dumi­nicii; şi pentru noi aceasta este destulă pricină ca să ne bucurăm. Fapta aceasta a regelui nu trebuie trecută cu vederea ca un amănunt oarecare. Biata du­minică a ajuns a fi atât de bat­jocorită în ţara românească chiar de organele autorităţii. (…) Îţi vine să zici că ne aflăm în faţa unui complot împotriva zilei Domnului. Parcă toţi s-ar fi în­ţeles s-o desfiinţeze.

Noi am privit totdeauna scârbiţi spre starea aceasta şi totdeauna am scris contra ei.

De aceea, faţă de o îmbol­năvire atât de întinsă, când parcă a pierit ştiinţa că mai este o zi de duminică şi că ea tre­buie ţinută ca duminică, nu ca orice zi de lucru, este mare lucru că însuşi regele vine şi spune verde: «Eu nu lucrez duminica», adică: «Să mă lăsaţi în pace cu lucrul cel de toate zilele! Pentru aceasta sunt cele şase zile ale săptămânii. Duminica, dacă o fi de făcut ceva, fac eu altele, cele ce se potri­vesc cu numele acestei zile».

Ce vorbă mare şi ce bună faptă, şi ce palmă pentru atâţia călcători ai sfinţeniei duminicii! De aceea ni s-a părut că nu e bine să trecem peste ea, ci s-o însemnăm aici, ca cuvânt de înaltă învăţătură pentru mulţi călcători de sus şi de jos ai ve­chilor şi sfintelor rânduieli.”

«Lumina Satelor» nr. 27 / 6 iulie 1930, p. 1

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului
O culegere de Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului Sibiu, 2016

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!