Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ferice de poporul care, luptând, are pe cineva care se şi roagă.

Ferice de poporul care, luptând, are pe cineva care se şi roagă.

Ferice de poporul care, luptând, are pe cineva care se şi roagă.

8. Moise lupta cu rugăciunea în timp ce poporul lupta cu armele. Cât timp era rugăciune, poporul biruia. Când înceta rugăciunea, înceta şi puterea.
Ferice de poporul care, luptând, are pe cineva care se şi roagă.
Muncind, are pe cineva care se şi roagă.
Suferind, are pe cineva care se şi roagă.
Poporul care nu mai are rugăciune este pierdut.

9. Nimic nu este cu neputinţă dacă crezi şi dacă te rogi puternic lui Dumnezeu.
Dar pentru minunile mari este nevoie de oameni mari şi de credinţe mari. Atunci se arată cel mai vădit măreţia puterii Celui Atotputemic, spre gloria Sa veşnică.
În momentele cele mai grele, să ne rugăm cel mai fierbinte şi Dumnezeu va face minunea cea mai mare.
Preamăriţi atunci pe Dumnezeu cu o cântare unică.

10. Preamăriţi pe Dumnezeul cel Veşnic pentru Cuvântul Său cel veşnic, temeţi-vă de Cuvântul Său şi ascultaţi-L!
Cuvântul lui Dumnezeu este mai de preţ ca lumina, fiindcă Lumina este în el.
Este mai sfânt ca Adevărul, fiindcă în el este Adevărul.
Este mai mare ca Dreptatea, fiindcă ea se cuprinde în el.
Este mai dulce decât Dragostea, fiindcă ea din el este.
Este mai scump ca Iertarea, fiindcă în el este ea.
Cuvântul lui Dumnezeu este mai mare ca toate acestea, este atât de mare, cât Domnul, fiindcă el este El.
Vai de oricine nu se supune lui, vai de oricine caută să-l rupă sau să-l ardă.

11. Domnul Iisus a zis: Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţă, surzii aud, muţii grăiesc, morţii învie… Săracilor li se vesteşte Evanghelia.
Cum se fac aceste minuni? Prin puterea Evangheliei care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Acest Cuvânt face aceste minuni. Ferice de oricine îl primeşte, fiindcă oriunde El este primit se face o minune.

12. Ia-mă cu Tine, Iubitul meu Iisus, nu mă mai lăsa singur niciodată. Atâtea primejdii sunt în singurătate… Atât de trist este trandafirul care se scutură necules…
Atât de zdrobită este mâna care se retrage ne-strânsă…
Atât de amare sunt lacrimile care se uscă singure…
M-am despărţit de toţi pentru Tine.
Acum nu mai am pe nimeni,
pe nimeni, pe nimeni.
Să nu mă mai laşi, să nu mă mai laşi să mor singur…
Iubitul, iubitul, iubitul meu Iisus!…

13. Când Dumnezeu a făcut legea şi a vrut s-o dea oamenilor, a încredinţat-o mai întâi femeilor, zicându-le:
– Dacă femeia o primeşte şi vrea ca ea să fie ţinută în casă şi în popor, Legea Mea va fi ţinută, pentru că femeia face ce vrea din casa ei şi din poporul ei.
Mult poate femeia, de aceea răspunderea ei este foarte mare – faţă de familia ei şi faţă de poporul ei.
Dacă Dumnezeu ar fi înştiinţat-o pe Eva, poate că n ar fi păcătuit nici Adam.

14. Greu este începutul oricărui lucru…
şi mai greu decât orice este ascultarea
şi începutul ei. De aceea este scris:
Dumnezeu iubeşte ascultarea mai mult decât jertfele.
Fericit cine începe să asculte, căci cine ascultă în suferinţă va începe să asculte şi în bucurie.
A asculta pe Dumnezeu este bucuria cea mai mare. În asta stă învierea, fiindcă este scris:
Şi cei ce-L vor asculta vor învia.

Traian Dorz / Mărgăritarul ascuns 

Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2009

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!