Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ÎMPĂRĂȚIA IUBIRII

ÎMPĂRĂȚIA IUBIRII

ÎMPĂRĂȚIA IUBIRII

A spune ceva despre Împărăţia lui Dumnezeu este un lucru anevoie de făcut, dacă nu imposibil. Sf. Ap. Pavel a spus-o cu tot apăsul: „Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (1 Cor 2, 9).

Când un învăţător de lege a venit la Domnul şi L-a întrebat, ispitindu-L, ce să facă pentru a moşteni viaţa de veci – iar viaţa de veci, în termeni scripturisitici, nu este altceva decât Împărăţia lui Dumnezeu –, Domnul l-a pus să spună poruncile, ştiind că ele, în esenţă, sunt cele legate de iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Luca 10, 27). Adevăr pe care Domnul l-a confirmat, zicând: „Drept ai răspuns. Fă aceasta şi vei trăi” (Luca 10, 28).

O realitate concretă a Împărăţiei lui Dumnezeu este Sfânta Liturghie a Bisericii noastre: „Iată de ce cred eu că Liturghia este cartea deschisă a Împărăţiei, singura în stare să ne ofere o imagine clară şi concretă a spaţiului duhovnicesc în care se vor sălăşlui cei mântuiţi” (Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului, «Cartea deschisă a Împărăţiei», EIBM al BOR, Bucureşti, 2005, pg. 14).

Săptămâna în care ne aflăm ne pune dinaintea sufletului oameni care, „făcând aceasta”, acum sunt vii în Împărăţia lui Dumnezeu: Sf. Ier. Nectarie de Eghina (9 nov.), Sf. M. Mc. Mina (11 nov.), Sf. Ioan Gură de Aur (13 nov.), Sf. Grigore Palama (14 nov.) sau Sf. Cuv. Paisie de la Ńeamţ (15 nov.). Toţi aceştia, ca să dăm doar exemplele ce le avem la îndemână în calendar, au înţeles că Împărăţia lui Dumnezeu este „Împărăţia iubirii”, a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. În Împărăţia lui Dumnezeu sfinţii asta şi fac: iubesc pe Dumnezeu cu o iubire desăvârşită, iar între ei se iubesc cu o iubire nesfârşită.

Despre iubirea ce o au Sfinţii către Dumnezeu, iată ce spune ÎPS Bartolomeu Anania în cartea amintită, referindu-se la faptul că Sf. Liturghie este Împărăţia lui Dumnezeu DEJA venită pe pământ: „I-am binecuvântat Împărăţia, cu sentimentul că facem poarte din ea. Împreună cu îngerii I-am întâmpinat intrarea în orizontul aşteptării. L-am slăvit, cu recunoştinţă, pentru lumina Cuvântului. I-am cântat intrarea triumfală în suferinţă şi jertfă, în moarte şi înviere. L-am mărturisit ca pe Unul din Sfânta Treime, precum şi Biserica, Botezul, Învierea cea de obşte şi viaţa viitoare a Împărăţiei Cerurilor. Am retrăit, în amintire, istoria mântuirii noastre. Am fost martori şi participanţi, prin mulţumire, la Taina Prefacerii. Am rostit împreună Rugăciunea pe care de la El, Domnul, am învăţat-o. Ne-am împărtăşit cu Trupul şi Sângele Său, făcându-ne părtaşi ai vieţii de veci” (op. cit., pg. 257-258). O uimitoare imagine, reală, trăită deja, a ceea ce ne aşteaptă Sus, la Domnul…

În Rugăciunea Anamnezei, se spune aşa de frumos: „…Ne-ai suit la cer şi ne-ai dăruit Împărăţia Ta ce va să fie”, un fapt viitor care se constituie de pe acum în certitudine. În Sfânta Liturghie învăţăm şi exersăm iubirea lui Dumnezeu şi de aproapele, absolut necesare veşniciei din Împărăţia iubirii. Cum „Liturghia e cartea deschisă a Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ” (op. cit., pg. 13), cei care o vor alcătui, „atât mirenii, cât şi cei hirotoniţi, vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Iisus Hristos şi vor împărăţi cu El de-a lungul miilor de ani (Apoc. 20, 6). Cum vor împărăţi? Aducându-I, neîncetat, jertfă de laudă, făcând atunci, în Împărăţie, ceea ce facem acum, în Liturghie” (op. cit., pg. 37).

Aşadar, cei ce-L iubesc pe Domnul – după dreptarul confirmat faţă de învăţătorul de lege – vor împărăţi cu El în… Împărăţia Iubirii.

Aurel MATEI

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *