Traian Dorz

Înfuriatul face mult rău

Un om mânios stârneşte multe certuri şi un om înfuriat zdrobeşte multe inimi.

El zdrobeşte întâi inima Tatălui Ceresc şi inima Domnului Iisus şi Îl întristează pe Duhul Sfânt (Efes. 4, 30).

Zdrobeşte inima părinţilor, a fraţilor sau a fiilor săi.

Zdrobeşte inima soţului sau a soţiei.

Zdrobeşte avutul altora. Casele şi căsniciile altora. Fericirea şi viitorul altora.

Tu, fiule neascultător, care te împotriveşti mustrării tatălui tău şi zdrobeşti inima mamei tale, cât nu încetezi tu să faci nelegiuirea? Cât umbli tu împotriva ascultării şi a îndatoririlor Tale?

Nu-ţi pasă când părinţii tăi te îndrumă spre bine, te cheamă la Dumnezeu, te opresc de la destrăbălare ?

Nu-i asculţi când ei te opresc să nu fumezi, să nu bei, să nu mergi cu cei stricaţi şi dezmăţaţi?

Când te cheamă la muncă, de ce tu te duci la joc? Când te trimit ei la şcoală, de ce te duci pe uliţă? Când te aşteaptă să vii acasă, tu de ce umbli cu destrăbălaţii?

În loc să-ţi faci un rost în viaţă, de ce tu umbli să te însori, ca să le mai aduci încă o năpastă pe cap? Să înmulţeşti şi mai tare numărul nefericiţilor în lume? Să mai adaugi alte rele la câte ai făcut, zdrobind şi alte inimi?

Ce crezi tu că te poate aştepta la capătul tuturor împotrivirilor şi neascultării tale?

Soţule beţiv… Soţie îndărătnică! Ţie îţi vorbeşte acum înştiinţarea cuvântului mustrător. Ţie, care nu-ţi pasă de lacrimile soţului tău. Care bei lacrimile soţiei tale şi zdrobeşti inima alor tăi!…

Trezeşte-te şi îndreaptă-te până nu este prea târziu!

O, Dumnezeule al Îndurării, ai milă de toţi cei cu inimile zdrobite şi vindecă-i! Dar ai şi mai multă milă de cel ce le zdrobeşte, căci acesta este şi mai nenorocit.

Fă-l să se întoarcă, Doamne, de la calea lui cea rea şi linişteşte duhul care face rău altora, prin pocăinţă şi bunătate.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns