Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home INIMA ŞI MINTEA

INIMA ŞI MINTEA

INIMA ŞI MINTEA

1. Să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră şi cu tot cugetul nostru.
Cu toată iubirea inimii – şi cu tot cugetul minţii noastre.
O, cât de mult spun aceste cuvinte!
Pentru că nimic nu-i mai necesar decât Dumnezeu şi apoi iubirea cea adevărată şi statornică până la capăt.

2. Iubirea este în stare să facă singură cât toate celelalte împreună. Pentru că ea le cuprinde în sine şi pe toate celelalte.
Fiecare iubire curată este binecuvântată pentru tim-pul cât ţine această iubire.
Dar iubirea care ţine până la capăt este binecuvân-tată veşnic şi veşnic.

3. Iubirea care ţine numai o vreme poate avea un preţ mărginit sau poate să nu aibă nici unul.
Dar cea care ţine până la capăt, aceea are un preţ nepreţuit.
Pentru că iubiri vremelnice pot fi oricâte. Dar iu¬bire până la capăt nu este decât una.

4. Lumea avea nevoie şi de Adevărul şi de Iubirea pe care le aducea Domnul Iisus.
Dar Adevărul, ca să fie totdeauna înţeles, avea ne-voie de dovada minunilor.
Iubirea, ca să fie urmată, avea nevoie de dovada jertfei.
Şi numai Hristos le-a putut arăta pe amândouă acestea.
De aceea, Adevărul Lui este Unicul Adevăr vred-nic de primit.
Şi iubirea Lui, unica iubire vrednică de urmat.

5. Adevărul este învăţătura lui Hristos. Iubirea este pilda Sa. Şi ele, amândouă, sunt El.
Căci una străluceşte prin cealaltă: adevărul prin iubire şi iubirea prin adevăr,
iar amândouă, prin eternitatea lor dumnezeiască.

6. Ca să poţi cunoaşte pe cineva cu adevărat, ui¬tă te cum a iubit. Cine n-a iubit până la capăt, acela nu-i adevărat.
Dacă după acestea cauţi să cunoşti pe cineva, a-tunci nu te vei înşela niciodată.

7. Pe Hristos Îl poţi cunoaşte ca Unic în toate, pentru că El în toate a fost desăvârşit.
Nici un alt om n-a putut fi astfel.
De aceea El n-a fost numai om.
8. Tot astfel, cei care sunt mai asemănători cu Iisus sunt aceia care întrunesc în ei cel mai înalt, mai frumos, mai mult toate ale lui Iisus.
Dar mai ales dragostea neschimbată ca a Lui.

9. Dragostea lui Dumnezeu este minunată nu nu¬mai că ea este până la capăt,
ci mai ales că ea este până la capăt pentru toţi,
chiar şi pentru vânzătorul Său,
chiar şi pentru călăii Săi.

10. Diavolul lucrează cu vicleşug mai întâi prin ini-mă, apoi prin minte.
Mai întâi îl face pe om să se lase târât spre poftele inimii. Iar când inima i-a ajuns plină de bu¬curiile spur-cate, îndată după aceea şi mintea o ur¬mează, ajutând inimii să-şi spurce viaţa şi mai mult (Mc 7, 21-23).

va urma

Eterna iubire / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2007

 

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!