Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Lucrul Oastei este cu adevărat o vatră de lumină puternică pentru Domnul!

Lucrul Oastei este cu adevărat o vatră de lumină puternică pentru Domnul!

Lucrul Oastei este cu adevărat o vatră de lumină puternică pentru Domnul!

CUVÂNTAREA Î. P. CUV. SALE ARHIM. I. SCRIBAN
rostită în adunarea Oastei de la Bucureşti

În adunarea de la Bucureşti, despre care raportăm pe larg în pagina 2, Î. P. Cuv. Sa părintele Arhimandrit Iuliu Scriban a rostit minunata vorbire de mai jos, pe care o dăm aici în fruntea foii.

 

Nu m-am îndoit câtuşi de puţin că şederea în Bucureşti, pentru câteva zile, a Părintelui Trifa va fi întâmpinată altfel decât aşa cum văd în clipele acestea. Puternica do­rinţă a fiecăruia de a-l vedea şi faţă către faţă iată-o acum împlinită. Puţintel la trup, cu faţa slăbită de muncă şi boală, el este o predică vie că lucrează [în el] puterea Duhului, Care nu e întru nimic împiedicat de cele materiale. Numai văzându-l pe el, se poate trage concluzia că puterea cu care răzbate Oastea Domnului este de la Dumnezeu şi că omul ce-l aveţi înainte este numai unealta Lui binecuvântată. Puţine societăţi de la noi pot număra atâţia membri ca Oastea Domnului. Dar chiar de ar fi şi mai puţin de 60.000, cât sunt, de ar fi numai 10.000 ori numai 5.000, tot ar fi prilej de mare bu­curie, căci puterea stă nu atât în număr, cât în simţirea cu care pă­şeşte cineva la lucru! Or, lucrul Oastei este cu adevărat o vatră de lumină puternică pentru Domnul!

Grija de căpetenie fie-vă să lu­minaţi şi să încălziţi cu focul dra­gostei [de] Dumnezeu şi pe alţii. Atunci când la vatra aceasta caldă s-ar aprinde şi alţii pentru Domnul, biruinţa e sigură. Dar Oastea nu se mândreşte cu astea, căci lucrează numai pentru slava lui Dumnezeu!

Mă uit în adunare şi văd un ofiţer. Un creştin biruitor! O, când va veni vremea să văd păşind în adunările creştine astfel de mărtu­risitori cât mai mulţi? Sunt bucuros că cunosc şi un general în acest oraş, care umblă cu Biblia în bu­zunar şi se hrăneşte din ea.

Când Oastea Domnului va cuprinde cât mai multe astfel de suflete, ne vom întoarce la vremu­rile de glorie ale voievozilor, la vre­mea unui Vasile Lupu şi Matei Basarab. Adică la vremea când Răsăritul creştin căuta scut de apărare la noi, căci creştinismul era viu la noi atunci. Spre acest creştinism viu să năzuim.

Auzim necontenit de şcoli, de case de sfat, de biblioteci peste biblioteci. Şi totuşi nimic nu văd pe urma lor! Ţara e tot ca mai înainte, cu mii şi milioane care nu ştiu carte! Dorinţa noastră să ardă mereu, pentru a-i face pe oameni să citească de dragul Scripturilor! Nici o îmbunătăţire a lucrurilor nu-i cu putinţă dacă nu e boldul conştiinţei creştine. Oastea Domnului tocmai aceasta face. Eu nu sunt în Oaste, pentru că timpul nu-mi îngăduie să mă ocup în chip osebit cu această minunată lucrare. Dar sunt un prie­ten al Oastei Domnului. Cu toată inima sunt pentru ea. Ca preot şi profesor, simt că e de datoria mea să folosesc mijloacele care au răsărit pe pământul românesc pentru în­viorarea credinţei străbune. De aceea ajut mişcarea. Şi voi sluji-o totdeauna.

E o mare binecuvântare să ştiu că în casa asta unde suntem adu­naţi se desfac cărţi de zidire sufle­tească de zeci de mii de lei, că atâţia colportori ai Oastei desfac, de sute de mii de lei, cărţi ieftine.

Nu vă daţi învinşi: Dumnezeu să vă ajute! Nu slăbiţi râvna. Eu văd cum merge mişcarea mereu cu­cerind. Cu suflete de cărturari ca dl Lascarov-Moldovanu, ca doamna Brăiloiu, ca dl Oprişan, care Îl măr­turisesc pe Domnul cu viaţa lor, Oastea Domnului nu se poate să nu biruie. Cu cât vrăjmaşii vor fi mai mulţi, cu atât biruinţa va fi mai mare. Mulţumiri şi rugăciuni să aducem lui Dumnezeu, ca să ne ţină sănătos pe Părintele Trifa, iar Oa­stea Domnului să fie în veci biruitoare.

«Oastea Domnului» nr. 51 / 18 dec. 1932, p. 1

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului /  Ovidiu Rus. – Sibiu : Oastea Domnului, 2016

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!