Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home “Mic dejun duhovnicesc” – ianuarie

“Mic dejun duhovnicesc” – ianuarie

“Mic dejun duhovnicesc” – ianuarie

100 de ani de la aparitia primei cãrti a Pãrintelui Iosif Trifa – «Spre Canaan» – 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre –

Grija viitorului Neamului nostru

Într-o dimineaţă din decembrie treceam prin neaua şi vântul muntelui Găina la Arad. Nu duceam şi nu mă duceam acolo cu negoţ şi „afaceri” (ocupaţiuni atât de căutate în zilele noastre), ci cu un manuscript de predici, scrise pentru chemările morale ale vremilor noastre – şi cu bani ca să-l tipăresc.

În aceste vremuri, când e atât de bine să nu călătoreşti şi cuibul să nu-l părăseşti, un îndemn ales, îndemnul chemărilor noastre pastorale, m-a plecat la tipografie cu predicile mele.

Din toate părţile mi se spune că trăim vremuri istorice. Este adevărat. Pe veacuri înainte se orânduieşte din nou, se aşază pe temelii noi soarta şi viitorul tuturor neamurilor. Plini de grijă vedem însă că temelia credinţei şi a moralului– singura pe care pot zidi neamurile mărire statornică – a slăbit, s-a cam stricat, s-a minat întrucâtva. Ruinele morale cred că e de prisos să vi le mai arăt vouă, fraţilor. Toţi care trăim în popor le vedem, le simţim şi ne umplu de grija viitorului neamului nostru. Această grijă – care este a noastră, a tuturora – o poartă predicile mele.

Predicile mele vreau să fie, apoi, un răspuns mulţilor noştri detractori. Nu se pot tăgădui şoaptele, cârtirile răutăcioase ce se ridică împotriva noastră. Lasă că în cele mai multe simţim şi înţelegem veninul străinilor, faraonilor noştri de ieri, care, cunoscându-ne bine rosturile, caută pe orice căi a ataca şi slăbi cetatea nebiruită din trecut a Neamului nostru: Biserica şi preoţii ei. Este dureros însă, şi nu înţelegem pe mulţi dintre ai noştri „cărturari” care ajută, sprijinesc şi ei veninul, otrava străinilor, aruncându-ne pe toate drumurile şi locurile priviri şi şoapte răutăcioase. Predicile mele vreau să fie una dintre multele dovezi grăitoare că noi suntem la locul nostru, la datoria noastră – o datorie care în mijlocul valurilor şi vânturilor de curente primejdioase cu care luptăm azi e mai grea ca oricând şi ca a multora dintre aceia „de sus”, care ne sunt contra de câte ori noi, ăştia „de jos”, cerem să fim ajutaţi cu mijloace morale şi materiale ca să ne putem împlini marea misiune pastorală şi naţională.

(Spre Canaan – predici, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2005, pg. 5-6)

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!