Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home MIJLOACE DE ÎNDUHOVNICIRE ( IV )

MIJLOACE DE ÎNDUHOVNICIRE ( IV )

MIJLOACE DE ÎNDUHOVNICIRE ( IV )

Duhul Sfânt, Cel făgăduit de Fiul şi trimis de Tatăl în ziua Cincizecimii ca Mângâietor, Învăţător, Împlinitor şi Desăvârşitor al lucrărilor divine în viaţa de credinţă, prin lucrările Sale de Har ceresc ne încredinţează că rămâne cu noi şi în noi, în veac, că ne uneşte pe toţi într-o unitate de părtăşie a dragostei divine, formând astfel Biserica cea Vie şi nedespărţită în Hristos-Iisus Domnul nostru.

Noi, toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh (cf. I Cor 12, 13). Nu numai apa, ci Duhul face viu (cf. Mt 28, 18-19). Apa este simbolul trecerii, al înmormântării, al îngropării împreună cu Hristos spre viaţa cea veşnică. Numai apa nu ne salvează de la pieirea veşnică.

Izvorul sfinţeniei este fiinţa înduhovnicită, lucrarea divină ce se realizează de Duhul Sfânt în noi. Această lucrare de înduhovnicire are valoare înaintea lui Dumnezeu, dă viaţă şi putere adunării. Iar de darurile prin care să-L slăvim pe Dumnezeu şi să se zidească adunarea nu ne este dat nouă a ne îngrijora. Nu noi purtăm grijă, ci însuşi Duhul Sfânt, Căruia ne-am încredinţat spre a ne desăvârşi viaţa în Hristos-Domnul şi a ne conduce la El. Noi să ne rugăm ca El să lucreze.

„Voi sunteţi Trupul lui Hristos şi fiecare în parte mădularele Lui” (I Cor 12, 27). Până aici am dus greul. Bucuria cea mare este că suntem ai Lui, ne-am încredinţat Lui şi ştim că nimeni şi nimic nu ne mai poate smulge din mâna Lui. Şi dacă Lucrarea de mântuire este a Lui şi noi suntem ai Lui, grija o poartă numai El. Bucuria ce o avem în El ne sileşte să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt (cf. Ef 4, 30) prin care am fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării noastre, să ne rugăm pentru sfinţirea şi desăvârşirea noastră şi a Bisericii. Cât despre darurile prin care să-L onorăm, Dumnezeu rânduieşte în Biserică şi dă daruri credincioşilor (cf. Ef 4, 11-15). El ştie pe cine şi unde să-l aşeze (cf. I Cor 12, 27-31). Olarul cunoaşte lutul şi vasele lui. El ştie în ce slujbă să aşeze pe fiecare (cf. Rom 9, 20-21). Şi fiecare este atras prin Duhul spre locul şi starea de unde să-L prea-mărească pe Dumnezeu, locul şi starea pentru care a fost chemat şi rânduit.

Când cineva umblă să ocupe el un loc, prin vrednicia „cuviosului” său eu, fără să fie atras de Duhul spre locul acela, aceasta este înşelăciune satanică, prin care vrea dezbinarea unităţii (cf. Gal 3, 28).

În ceasul acesta din urmă scăpăm doar fiind treji, veghind şi adresându-ne sincer prin rugăciuni, şi ascultîndu-I sfaturile. Unitatea se păstrează prin a se căuta de către fiecare mădular să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii (cf. Ef 4, 3).

Elementele principale ale unităţii în Duhul Sfânt, după cele scrise de Sf. Pavel, sunt următoarele:

  1. un Singur Dumnezeu şi Tată al tuturora, vers. 6;
  2. un singur Domn, Iisus Hristos, vers. 5;
  3. un singur Duh, vers. 4;
  4. o singură credinţă, vers. 5; Iuda 3;
  5. un singur botez, vers. 5;
  6. un singur corp – Trupul lui Hristos, cu care ne unim prin botez, prin legământ şi trăim prin pocăinţă şi viaţa înduhovnicită;
  7. o singură nădejde a chemării, vers. 4.

Aceasta este voinţa lui Dumnezeu-Tatăl, împlinită în Fiul, Domnul Iisus Hristos prin Jertfă, Moarte şi Înviere, păstrată şi sfinţită în Duhul Sfânt, Care ne împărtăşeşte Harul Divin, ne luminează şi ne arată că suntem zidiţi în Hristos pe temelia Apostolilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos (cf. Ef 2, 20), Căruia se cuvine veşnică slavă.

va urma

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *