Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Mijlocitoarea Întrupării Dumnezeiești

11 – Mulți sunt acei tâlcuitori care au văzut în Psalmi, arătată în chip profetic, starea Preasfintei Fecioare Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, care prin alegerea cea tainică și înțeleaptă a lui Dumnezeu (Isaia 7, 14; Mica 5, 3; Matei 1, 23-24; Gal. 4, 4), a fost rânduită mai dinainte să fie mijlocitoarea Întrupării Dumnezeiești, spre împlinirea voii lui Dumnezeu și mântuirea tuturor oamenilor (1 Tim. 2, 4).

12 – Maica Domnului Iisus, acest vas sfânt și deosebit de ales, a fost mijlocul cel mai sfințit și folositor Stăpânului, pentru Întruparea și Lucrarea Sa sfântă, de aceea este și drept să se bucure de cea mai deosebită cinste dintre toți aleșii lui Dumnezeu!

13 – Despre Maica Domnului toate Scripturile vorbesc arătând-o mereu împreună cu Fiul și Dumnezeul ei, fiind lângă El în profeți, lângă El în mărturisire și în Jertfă, – este drept să fie lângă El și în Veșnicia Slăvită a Lui.

14 – Dacă Solomon, fiul înțelepciunii, s-a purtat cu atâta respect și cinste față de mama lui (1 Împ. 2, 19), așezând-o la dreapta sa în vremea slavei sale, – cu cât mai mult Împăratul Înțelepciunii Hristos, – va face astfel Sfintei Sale Mame, înaintea căreia arhanghelul s-a plecat spunîndu-i: Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har (Luca 1, 18).
Pentru că ea a avut o chemare nespus mai slăvită ca mama lui Solomon.

15 – Ce gând sfânt și mângîietor este acesta: că Sfânta Fecioară, ființa cea mai curată dintre toate ființele născute din Adam, în care nu s-a aflat nimic vrednic de mustrat niciodată, stă acum la Dreapta Marelui Mijlocitor Iisus Hristos, Fiul ei și pentru toate meritele pe care le are ea în fața Lui, se bucură de o veșnică cinstire și ascultare (Ioan 9, 31).

Traian Dorz,
din volumul „Numele Biruitorului”

Lasă un răspuns