Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Munca în epistolele Sfântului Apostol Pavel

Munca în epistolele Sfântului Apostol Pavel

Munca în epistolele Sfântului Apostol Pavel

Pogorârea Duhului Sfânt prilejuieşte şi anul acesta împlinirea bucuriei ostaşilor Domnului de a poposi la Sibiu în adunare „de Sărbătoare”, întâlnire ce se va desfăşura cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, Dr. La­u­renţiu Streza, Mitropolitul Ardealului. Adunarea de Tineret, intrată deja în tradiţia marilor adunări ce se desfăşoară la Sibiu, are ca temă „Munca şi lenea duhovnicească”
Bibliografie: „Munca și lenea” – autor: Preot Iosif Trifa, Editura Oastea Domnului, Sibiu. Cartea cuprinde meditaţii şi învăţături despre munca şi lenea duhovnicească dar şi despre munca şi lenea trupească. Cartea a fost tipărită pentru prima dată în anul 1936 în 10.000 exemplare.

Munca în epistolele Sfântului Apostol Pavel

O pildă de muncă: Apostolul Pavel

În epistolele Apostolului Pavel, aflăm Evanghelia aplicată la viaţă, în toată întregimea ei. În ele aflăm şi învăţătura despre muncă.

Apostolul Pavel predică cu apăs şi munca de care avem lipsă pentru a ne asigura traiul vieţii. Apostolul Pavel ne predică munca, întâi ca pe testamentul ce ni l-a dat şi ni l-a lăsat Domnul Dumnezeu prin strămoşul Adam: „Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din pămâmt în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce” (Genesa 3, 17-19).

Orice creştin, trebuie să ştie că Evanghelia n-a şters acest testament. Ci îl predică şi azi şi îl va predica până la sfârşit. Mulţi necredincioşi au încercat să răspândească hula că Evanghelia predică lenea şi îi face pe oameni leneşi. Minciună! Evanghelia predică munca, însuşi Mîntuitorul Şi-a trăit copilăria în casa lemnarului Iosif. Creştinul cel adevărat este un om harnic, care îşi agoniseşte traiul vieţii prin muncă cinstită şi printr-o viaţă şi casă ordonată. Evanghelia nu predică lenea. Leneşul nu are duhul Evangheliei. „Mergi la furnică, leneşule – zice Cuvântul lui Dumnezeu – uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te” (Pilde 6, 6-11).

Această muncă o predică cu apăs Apostolul Pavel. „Căci când eram la voi vă spuneam lămurit: Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce… auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială (adică lene), nu lucrează la nimic, ci se ţin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceştia şi îi sfătuim în Domnul Iisus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând” (2 Tes. 3, 11-12 ). „Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit” (1 Tes. 4, 11).

Adică clar şi lămurit: Apostolul Pavel spunea că tot omul trebuie să lucreze. Cine nu lucrează nici să nu mănânce.

Dar, ca peste tot în sfaturile sale, marele Apostol n-a dat numai sfaturi pentru alţii, ci mai întâi el însuşi le-a trăit şi le-a aplicat. N-a predicat apă şi a băut vin – cum de regulă se face azi – ci a strigat: „Păşiţi pe urmele mele” (1 Cor. 4, 16) … Faceţi ceea ce fac eu… Luaţi pildă de la mine… Urmaţi în toate pilda mea.

Aşa a făcut şi cu munca. El însuşi a dat o pildă de muncă. „Căci n-am trăit în neorânduială (lene) între voi… n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat” (2 Tes. 3, 7-9).

Apostolul Pavel avea meseria de împletitor (ţesător) de corturi. E arătată această meserie în Faptele Apostolilor cap. 18, vers. 2-3: „După aceea, Pavel s-a dus la Corint şi acolo a găsit pe un iudeu, numit Acvila, de neam din Pont, venit cu nevastă-sa Priscila, din Italia. Şi fiindcă aveau acelaşi meşteşug, a rămas la el şi lucrau: meseria lor era facerea corturilor” (în chipul de alături se vede ap. Pavel lângă războiul de ţesut corturi).

Cu această meserie îşi câştiga ap. Pavel traiul vieţii, precum însuşi le spunea fraţilor, la despărţirea din Milet: „N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singuri ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi a celor ce erau cu mine” (Fap. Ap. 20, 33-34).

Ce luptă măreaţă! Într-o parte din timp marele apostol ţesea la haina cea nouă cu care îmbrăca pe oamenii cei noi – iar în restul timpului ţesea corturi pentru a-şi asigura traiul vieţii şi a nu fi spre povară nimănui. Acesta e doar cel mai frumos imn al muncii!

Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Munca și Lenea

Author: Ionut L.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *