Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 16 Martie – Nişte martori mincinoşi

16 Martie – Nişte martori mincinoşi

16 Martie – Nişte martori mincinoşi

16 martie – Psalmul 35, vers 11

Viaţa şi lucrarea, umblarea şi vorbirea fiecăruia din noi şi zilnic sunt mărturii pe care le depunem neîncetat pentru Hristos sau împotriva Lui. Pentru Adevăr sau împotriva Lui. Pentru cinste, pentru dreptate, pentru lumină, pentru iubire şi pentru bine sau sunt o mărturie contrară acestora.   Adevărul nu este decât unul. Credinţă, numai una. Dreptatea, cinstea, curăţia, adică binele, iarăşi, sunt unice. Dacă noi, nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta şi cu toată trăirea noastră zilnică le întărim pe cele bune, le respectăm şi le apărăm oriunde şi faţă de oricine, atunci suntem nişte martori credincioşi şi adevăraţi ai Domnului nostru Iisus Hristos, ai sfintei Sale învăţături, care este Adevărul şi ai Sfintei Sale Biserici, care este Dragostea Sa. Suntem nişte martori adevăraţi, care vom ajuta să biruie în lume Adevărul, Cinstea şi Dreptatea împotriva Minciunii, a Ruşinii şi a Strâmbătăţii. Prin noi, Biserica şi Evanghelia vor străluci atunci, vor câştiga şi vor fi înălţate. Iar, la urmă, credincioasa noastră mărturie adevărată va fi răsplătită cu o veşnică dărnicie.   Dar, vai, cât de puţini martori adevăraţi şi credincioşi mai mărturisesc astăzi împreună cu Hristos, Martorul Cel Credincios şi Adevărat, spre slava şi biruinţa Adevărului! (Ioan 8, 14; 1 Tim. 6, 13; Apoc. 3, 14). Şi cât de mulţi martori mincinoşi se ridică, se laudă şi se luptă împotriva mărturiei drepte şi adevărate a lui Hristos! (Apoc. 1, 9). Cât de mulţi martori mincinoşi se nasc din învăţăturile false şi rătăcite — şi cât de mulţi se fac prin necredinţă! Toţi aceştia sunt nişte activi martori împotriva Duhului lui Hristos sau împotriva Numelui Său. Unii se numesc ei înşişi «martori»… Dar toată mărturia lor este o lucrare plină de rătăcire şi de duh vrăjmaş împotriva Adevărului celui mai sfânt. Alţii se fac conştient nişte batjocoritori ai lui Dumnezeu, pentru plata şi onorurile lumii acesteia, în viaţa aceasta, fiindcă pe cealaltă viaţă ei o dispreţuiesc şi o tăgăduiesc. Dar aceştia — oricât de mulţi ar fi ei — nu sunt atât de păgubitori Adevărului pe cât sunt acei care, din mijlocul Bisericii, luptă contra ei, prin răspândirea învăţăturilor în-şelătoare… În numele Credinţei, ei dezbină credinţa. În numele Adevărului, ei răstălmăcesc Adevărul. Şi, în numele Evangheliei, ei strică sfântul ei înţeles, falsificându-l. Prin umblarea vieţii lor, plină de trufie şi de neascultare, de rătăciri şi de răutăţi, aceştia sunt nişte martori minci-noşi, şi prin fapte şi prin învăţătură. Ei sunt vrăjmaşi şi păgubitori pentru Dumnezeu şi pentru Lucrarea Sa, chiar dacă se numesc cu trufie şi cu îndrăzneală «martori».   Dragă suflete, fii cu multă băgare de seamă asupra celor care vin să te sfătuiască şi să-ţi „mărturisească“!… Fereşte-te de cei care nu trăiesc deplin după pilda lui Hristos şi a înaintaşilor noştri sfinţi (Filip. 3, 17; Evrei 13, 7). Tu ce fel de martor eşti şi ce fel de mărturie depui pentru Hristos? Nu răstălmăci şi nu tăgădui dumnezeirea Domnului nos-tru Iisus Hristos şi nu strica învăţătura Lui! Ci dă-ţi toate silinţele să depui o mărturie vie şi luminoasă despre El în lumea prin care treci! Ca şi El să poată depune în faţa Tatălui o mărturie bună despre tine.

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!