Traian Dorz

Orice cuvânt al lui Dumnezeu

Sunt unii oameni cărora, cu toate că se numesc credincioşi, nu le place orice Cuvânt al lui Dumnezeu, ci numai unele, pe care le convine să le citească. Aceştia sunt cei care nu vor să asculte decât ce le place şi nu vor să facă decât ce le convine, fiindcă nu iubesc voia lui Dumnezeu, ci îşi iubesc voia lor.

De asemenea, şi cu înţelesul cuvintelor sfinte, ei fac la fel: ce le convine înţeleg literal; ce nu le convine înţeleg simbolic, numai să nu sufere firea lor şi interesul lor lumesc.

Pentru că ei ar vrea şi să fie cu foloasele din lumea aceasta, dar şi să nu le piardă pe cele din lumea viitoare. Dar orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat – spune Biblia.

El este un scut pentru cei ce se încred în El… Şi ne sfătuieşte pe fiecare dintre noi: Nu adăuga nimic la Cuvintele Domnului, ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos…

Ca o cunună împărătească împodobită cu mărgăritare scumpe şi strălucitoare este Scumpul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Şi precum meşterul iscusit şlefuieşte şi încearcă fiecare mărgăritar aşezat la locul lui în cununa cea de aur preţios a împăratului, tot aşa a fost căutat şi găsit, încercat şi aşezat în strălucita Carte a Vieţii fiecare cuvânt.

Fiecare idee şi fiecare adevăr.

Fiecare făgăduinţă şi fiecare afirmaţie.

Fiecare la locul ei. Fiecare cu rostul ei. Fiecare cu valoarea ei. Fiecare cu frumuseţea ei. Fiecare cu importanţa ei.

Nimic nu-i mai mult. Nimic nu-i incomplet. Nimic nu-i fără scop.

Nici unul dintre cuvintele Domnului nu-i fără valoare. Sau fără putere. Sau fără însemnătate. Ferice de acela care nu le schimbă şi nu le calcă, pentru că nici unul nu-i gol, sau mort, sau depăşit.

Slavă veşnică Ţie, Dumnezeule Sfânt, pentru oricare dintre cuvintele Tale care ne îndeamnă, ne învaţă şi ne mustră spre mântuire!

Nu ne lăsa, Doamne, să-l nesocotim pe nici unul, ci să le iubim şi să le preţuim pe toate, fiindcă toate sunt ale Tale şi toate sunt sfinte.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns