Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Poporul cel nou se defineşte în corul de copii gingaşi.

Poporul cel nou se defineşte în corul de copii gingaşi.

Poporul cel nou se defineşte în corul de copii gingaşi.

Cuvântul feciorelnic, folosit în Sf.  Scriptură înseamnă gingaş şi fără vicleşug. Cuvântul fecioară înseamnă copilă nevinovată. Cuvântul copil înseamnă cel care are gândul curat. Poporul cel nou se defineşte în corul de copii gingaşi. Ascultarea în Domnul şi înţelepciunea pentru bine duc la biruinţă (cf. Rom 16, 19-20).

Isac, fiul lui Avraam cel credincios şi patriarh, este simbol al Domnului, după cum şi Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Isac a fost adus ca jertfă pe altar, asemeni Domnului. În drumul spre muntele Moria unde avea să fie jertfit, Isac a dus numai lemnele, cum şi Domnul a dus Crucea în drum spre Golgota unde a fost jertfit. Isac a râs în chip tainic, şi prin râsul său a profeţit că Domnul ne va umple de bucurie; căci aşa zice Domnul prin proorocul: „Iată, voi îndrepta spre el pacea ca pe un râu şi slava neamurilor ca un pârâu ieşit din matcă, şi veţi fi alăptaţi, veţi fi purtaţi în braţe şi dezmierdaţi pe genunchi. Cum mângâie cineva pe mamă-sa aşa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!” (Is 66, 13).

Tot ce este gingaş, frumos, începător, este şi slab, plăpând, are nevoie de sprijin, de ajutor şi îndrumare, din cauza slăbiciunilor sale. Dar pentru gingăşia lui este plăcut, dulce, încântător, şi Domnul Dumnezeu se bucură când este chemat, nu refuză să-i vină în ajutor (cf. Apoc 3, 10). Şi Domnul Iisus, prin duhul profeţiei, a fost numit copil (Is 9, 6).

Biserica, Trupul lui Hristos-Domnul (cf. I Cor 12, 27), stâlpul şi temelia Adevărului (cf. I Tim 3, 15), se desă-vârşeşte prin împărătescul ei Cap, Care are stăpânire nu numai în veacul de acum, ci şi în cel viitor. „El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii” (Ef 1, 22). „Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului” (Ef 5, 23). „El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dinte cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate” (Col 1, 18). Noi suntem copii după chipul Copilului Desăvârşit (Is 9, 5-7; In 10, 38), iar creşterea în El duce la desăvârşire, nu la îmbătrânire. Căci înţelepciunea totdeauna este tânără, mereu aceeaşi, niciodată nu se schimbă. O tinereţe fără bătrâneţe (cf. Is 66, 12-13).

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *