Home Prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos am devenit fii de Dumnezeu.

Prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos am devenit fii de Dumnezeu.

Prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos am devenit fii de Dumnezeu.

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Epistola către Galateni a Sf. Ap. Pavel, cap. 4: “Şi pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte! Astfel dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.” (v. 6-7)

Înainte de a-L cunoaşte pe Dumnezeu sau de a ne cunoaşte El pe noi, slujeam celor ce din fire nu sunt dumnezei: păcatelor şi patimilor care ne biruiau, stăpânindu-ne (alcool, tutun, desfrâu, minciună, bârfă, mândrie, ură, răutate, neiertarea păcatelor, etc.).

Acum după ce ne-am întors la Domnul să rămânem în Dumnezeu şi să fim ca sf. Ap. Pavel, ca Sf. Ioan Gură de Aur, ca Părintele Iosif, ca părinţii noştri duhovniceşti, care suferă iarăşi durerile naşterii, până ce Hristos va lua chip în noi! (v. 19)

A II-a Epistolă către Corinteni, a Sf. Ap. Pavel, cap. 11
Sfântul Apostol Pavel îi atenţionează pe corinteni încă din prima sa Epistolă, spunându-le: “… trebuie să fie între voi şi eresuri, …” (I Cor. 11. 19), sperând că doar, doar se vor “simţi” cei cu “musca pe căciulă”.

Dar deja, în cea de-a doua sa epistolă, le vorbeşte pe faţă atenţionându-i clar de apartenenţa celor care propovăduiau acele eresuri: “unii ca aceştia sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos. Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii. Nu este deci lucru mare dacă şi slujitorii lui iau chip de slujitori ai dreptăţii, al căror sfârşit va fi după faptele lor” (II Cor. 11. 13-15).

Cred că Dumnezeu vrea să ne îndemne şi pe noi azi să ne ferim de eresuri şi de “apostolii” care le propovăduiesc.

Slăvit să fie Domnul!

Nelu D.

 

error

Author: Editor

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *