Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Rămâneţi întru dragostea frăţească.

Rămâneţi întru dragostea frăţească.

Rămâneţi întru dragostea frăţească.

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel cap. 13

Nu vă lăsaţi ademeniţi de duhuri străine de învăţătură sau de practică creştinească, care în numele dragostei vin să vă depărteze de ceea ce au crezut şi au mărturisit Sfinţii voştri înaintaşi şi fraţi întru Hristos.
Rămâneţi întru dragostea frăţească.

E vreme Postului Învierii Domnului, când trebuie să ne străduim ca prin ajutorul dat de Dumnezeu să fim cât mai buni, ridicând la rang de îndatorire sfântă milostenia creştină:
Primirea de oaspeţi să n-o uitaţi căci prin aceasta unii, fără ca să ştie, au primit în gazdă, îngeri.
Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi cu ei; aduceţi-vă aminte de cei ce îndură rele, întrucât şi voi sunteţi în trup.

Nici de celelalte îndatoriri să nu uităm. Mai ales de despătimirea de păcatele care mai “clipesc” în viaţa noastră şi mai ales de acel “solo”, de care ne vorbeşte Fr. Traian:
Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat. Iar pe desfrânaţi îi va judeca Dumnezeu.
Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: “Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi”.

Trăim vremuri când Oastea luptătoare se răreşte, pentru ca Oastea Biruitoare să se înmulţească, de aceea acum mai mult ca oricând:
Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.
Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi.
Nu vă lăsaţi furaţi de învăţăturile străine cele de multe feluri; căci bine este să vă întăriţi prin har inima voastră, nu cu mâncăruri, de la care n-au avut nici un folos cei ce au umblat cu ele.

Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie.
Aşadar, prin El să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor, care preaslăvesc numele Lui.
Iar facerea de bine şi întrajutorarea nu le daţi uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu.
Ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar fi de folos.
Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind ca întru toate cu cinste să trăim.

Iar Dumnezeul păcii, Cel ce, prin sângele unui testament veşnic, a sculat din morţi pe Păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus,
Să vă întărească în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ceea ce este bine plăcut în faţa Lui, prin Iisus Hristos, Căruia fie slava în vecii vecilor. Amin!

Harul fie cu voi cu toţi! Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Nelu D.

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!