Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Să așteptăm cu încredere clipa fericitei întâlniri, care va veni neapărat.

Să așteptăm cu încredere clipa fericitei întâlniri, care va veni neapărat.

Să așteptăm cu încredere clipa fericitei întâlniri, care va veni neapărat.

12. În grelele încercări, e uşor să ţi pierzi credinţa şi nădejdea.
Chiar şi unii din cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, iată că şi ei şi le au putut pierde.
Numai Hristos a fost Cel Desăvârşit – şi El nu Şi le a pierdut niciodată!

13. Suflete al meu, să nu te tulbure nici teama de marile tale încercări viitoare!
Se poate să mai vină din nou vreo altă noapte de încercări şi peste tine, aşa cum au mai venit şapte,
se poate să mai trebuiască să mai bei încă o dată din cupa amară a suferinţei din care ai mai băut de şapte ori,
se poate să fii din nou aruncat în vreo groapă sau în cuptorul de şapte ori încălzit, precum ai fost,
sau să înduri vreo pierdere zdrobitoare, cum ai mai îndurat,
ori să încerci sfâşierea unei amare singurătăţi, ca şi cele prin care ai mai trecut,
– dar să nu te temi! Iisus va veni iarăşi şi te va salva, cum a venit şi te a salvat şi până acum!

14. Să nu deznădăjduieşti, inima mea, niciodată.
Şi să nu ţi pierzi credinţa ta în Acela Care te a izbăvit din toate cele prin care ai mai trecut şi până acum.
Păstrează în inima ta cu înverşunare sămânţa iubirii şi focul ei: încrederea în Puterea lui Hristos şi în grija Lui scumpă.
Hristos e Viu şi va fi Viu în vecii vecilor.
Dacă această încredinţare va fi vie şi statornică şi în tine, inima mea, niciodată nu vom rămâne prăbuşiţi.
Nici nu vom alerga plini de temeri.
Nici nu vom tremura plini de îndoieli.
Ci vom aştepta cu încredere clipa fericitei întâlniri, care va veni neapărat.
Va veni ea înspre noi, dacă nu vom mai putea merge noi spre ea.
Cum a venit şi spre Maria.

15. Mie nu mi este greu să cred că, după cum cea dintâi care a ştiut despre Naşterea lui Hristos a fost Maica Lui Sfântă,
tot aşa şi cea dintâi care a ştiut despre Învierea Lui trebuie să fi fost tot ea.
Îngerul minunat care a vestit mai târziu Naşterea lui Iisus altora îi vestise această bucurie cu mult mai devreme ei, înaintea tuturor altora.
De ce atunci să nu cred eu şi acum acest lucru?
De ce să nu cred că acolo, în odăiţa ei singură, Fiul ei Preaiubit i Se va fi arătat Maicii Sale, în Dimineaţa Învierii Lui, mai înaintea tuturor celorlalţi?
Ea a crezut pe când încă nimeni nu crezuse. Tot ea trebuie să fi crezut pe când încă nimeni nu L putuse vedea.

16. Când ştiu cât de iubitor şi de milostiv este Fiul ei Sfânt,
de ce să nu cred că poate chiar îngerul Gavriil a fost acela de pe piatra mormântului şi că chiar el se va fi dus, înaintea tuturor celorlalte inimi iubitoare, pentru ca ei – Sfintei Lui Mame – să i spună vestea Învierii Fiului şi Dumnezeului ei cel dintâi.
17. De ce să nu pot crede asta, când dragostea lui Iisus era atât de atentă şi dulce?
Şi când ştiu că dragostea atentă şi dulce are atâtea căi şi feluri spre inima pe care o iubeşte!
Când ştiu cât de aproape este El de cel cu inima cea mai zdrobită
şi cât de grabnic este El spre sufletul cel mai singur şi mai amărât, de ce să nu pot crede eu că El sau îngerul Său apropiat a dus chiar Mamei Sale mai întâi bucuria Învierii, fericirea revederii Lui, mângâierea iubirii celei mai mari, a bunătăţii Sale?

18. Căci care inimă poate fi mai zdrobită şi mai singură, şi mai vrednică de milă pe lumea aceasta, decât inima unei văduve şi Mame rămasă fără Sin¬gurul ei Fiu?
O, dragoste a lui Dumnezeu, cât de neînţelese pot fi căile Tale
şi cât de mişcătoare grija Ta pentru sufletul care te are!

19. Adevărata credinţă n are nevoie de atingerea materială.
Adevărata nădejde nu se întemeiază pe lucruri pipăite.
Adevărata iubire nu este aceea care caută atingeri trupeşti.
Ci adevărata credinţă este aceea care priveşte lucrurile care nu se văd (Evr 11, 1).

20. Adevărata nădejde este aceea care trece peste înfrângerea prezentă, peste slăbiciunile de acum, peste starea jalnică de astăzi,
– la siguranţa biruinţei viitoare, la Venirea strălucită a lui Hristos de mâine, la negrăita răsplată veş¬nică de curând…
O, Dumnezeul Mângâierii noastre, Duhule Sfinte, condu ne prin acestea spre dragostea Ta nemuritoare şi strălucită.
Amin.

Răsplata ascultării / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!