Meditaţii

Şi pentru cei ce vor crede prin ei

Ioan 17, 20

Adevăratul conducător se gândeşte nu la sine însuşi, ci la tot viitorul poporului său.

Binecuvântaţi să fie – şi binecuvântaţi vor fi cât va ţine poporul pentru care au lucrat – acei conducători care s-au gândit la bunăstarea poporului lor. La viitorul fericit, paşnic şi liber al fiilor poporului peste care Dumnezeu a făcut să ajungă şi ei, într-un ceas din istoria lui, conducători.

Adevăratul învăţător se gândeşte nu numai la elevii săi de astăzi, ci şi la acei pe care îi vor pregăti aceştia mâine.

Adevăratul părinte nu se gândeşte numai la copiii săi, ci şi la ce vor deveni copiii acestora mâine şi în tot viitorul lor.

Când cineva pregăteşte un lucru, sau creşte un copil, sau instruieşte un ucenic, sau pune o temelie, sau veghează asupra unei societăţi – acela trebuie să-şi simtă răspunderea sa până în veşnicie pentru opera pe care o face. Căci ori binele, ori răul lui o să aibă urmări veşnice.

Dacă, fiind într-un loc de răspundere, nu avem conştiinţa răspunderii, noi suntem şi vom fi blestemaţi veşnic de toţi acei care, din pricina noastră, se duc fără să-şi dea seama la pierzare veşnică.

Cine răspunde pentru viitorul unei familii, dar nu-şi face datoria cu simţul şi conştiinţa răspunderii, acela va fi făcut vinovat de uciderea familiei sale.

Cine face acest lucru cu o societate, cu un popor sau cu o generaţie este vinovat faţă de toate generaţiile şi poate chiar de toate popoarele.

Aşa devin unii: binefăcători ai umanităţii sau criminali ai ei. Binefăcători ai poporului lor sau ucigaşii lui. Cinstea lui Hristos sau ocara Sa.

Slavă veşnică Ţie, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Care Ţi-ai dat viaţa nu numai pentru cei dintâi, ci şi pentru cei din urmă! Nu numai pentru apostolii Tăi, ci şi pentru noi care am crezut în Tine prin cuvântul lor .

Fii binecuvântat, Iisuse Doamne, pentru toţi acei ucenici ai Tăi ale căror cuvinte şi viaţă au adus şi-i vor aduce şi pe alţii la Tine! Să fii binecuvântat mai ales pentru aceia ale căror cuvinte ne-au adus şi pe noi în Oastea Ta!

Te rugăm să-i binecuvântezi cu o răsplată veşnică pentru toată lucrarea lor în care au suferit atât de mult pentru Tine şi pentru noi. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns