Meditaţii

TOŢI VOM ÎNVIA, DAR ÎN DOUĂ TABERE

Cei ce au făcut cele bune vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată (Ioan 5, 29).

Ziua Învierii este ziua bucuriei. Prin învierea Dom­nului, prin moartea şi învierea Lui, toţi am primit făgăduinţa şi darul de a învia şi noi din morţi. Moartea nu ne va mai putea ţine în mormânt. Scrie aşa de frumos despre aceasta Apostolul Pavel la I Corin­teni, capitolul 15! Toţi vom învia – aceasta e parola de bucurie a Paştilor. Numai că parola aceasta aduce şi un cuvânt greu. Toţi vom învia – dar în două tabere. Iar aceste două tabere le-a arătat Însuşi Mântuitorul: „Amin, amin zic vouă că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu… şi cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată (Ioan 5, 25-29). În una din aceste două tabere vom fi şi noi – aşa după cum trăim în viaţa aceasta.

Pentru cei ce trăiesc o viaţă fără Dumnezeu în lume, pentru cei ce trăiesc în lume şi în desfătările ei, ziua Învierii ce le-ar putea altceva aduce decât sinistra aducere-aminte că vor învia pentru judecată? Clopotele Învierii la unii le cântă de viaţă, la alţii de moarte.

Ferice de cel care trăieşte o viaţă cu Domnul. El va muri în Domnul, va învia în Domnul şi va trăi cu El în vecii vecilor. Amin.

Părintele Iosif Trifa, din „La Învierea Domnului”
Editura «Oastea Domnului», Sibiu, 2002

Lasă un răspuns