Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home “Vă rugăm: împăcaţi-vă cu Dumnezeu”

“Vă rugăm: împăcaţi-vă cu Dumnezeu”

“Vă rugăm: împăcaţi-vă cu Dumnezeu”

La împăratul Napoleon a venit odată o mamă a unui soldat condamnat de el la moarte, rugân­du‑l pentru iertarea fiului său.

– El este condamnat după dreptate, i-a răspuns sever împăratul.

– Eu am venit să cer nu dreptate, ci milă, zise femeia.

– Fiul dumneavoastră nu merită milă!

– Împărate, continuă îndată mama solda­tului, nu merită oamenii… mila. De aceea eu vă rog pentru milostivire şi iertare.

Aceste cuvinte i-au atins adânc inima lui Napoleon şi vinovatul a fost iertat.

Hristos a murit pentru noi toţi, pe cruce: şi pentru tine, şi pentru mine – şi „a înviat pentru îndreptăţirea noastră”. Şi după învierea Sa, El a zis ucenicilor Săi: „Aşa este scris şi aşa tre­buia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim” (Lc 24, 45-46).

Deci, frate scump, apleacă-te înaintea lui Dumnezeu şi recunoaşte-ţi păcatele tale şi vina ta. Vino la Tatăl, în numele Fiului Lui, care a murit pentru tine, şi atunci vei cunoaşte şi tu bucuria iertării. Şi tristeţea ta se va schimba în bucurie şi veselie.

Vino deci, frate iubit, la Hristos, şi predă-I Lui inima ta. Lui să-I urmezi şi a Lui sarcină uşoară s-o iei. Vino acum, aşa cum eşti: cu toate păcatele, cu toate întrebările şi îndoielile tale.

„Intră, şi Hristos Îşi va ridica asupra ta mâinile Sale

şi va lua, cu voia Sa cea sfântă, de pe sufletul tău verigile şi de pe inima ta durerile;

şi ranele de pe cugetul tău cel bolnav.” Şi atunci tu, cu un suflet curat şi slobod, vei afla via­ţa cea nouă a cărei continuare este în veşnicie. Atunci tu nu vei mai avea nici o frică, nici de moarte, nici de viaţă (nici de aceasta pământească şi nici de aceea ce va să fie).

Nu oamenii, ci Iisus, „Dumnezeu porunceşte tuturor oamenilor şi de pretutindeni să se pocăiască” (Fapte 17, 30). La aceasta ne cheamă şi apostolul: „Aşadar noi, trimişii în numele lui Hristos, vă rugăm: împăcaţi-vă cu Dumnezeu” (II Cor 5, 20).

W. F. M.
Iertarea
traducere: Pr. Vladimir Popovici
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2015

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!