Oastea Domnului

Un ultim îndemn: Alegeți astăzi cui vreţi să slujiți!

(losua 24, 14-15)

Iată:

..pun înaintea voastră calea vieții şi calea morții: ALEGEȚI. (leremia 21, 8)

 

Sunt numai doi: Domnul Iisus şi Diavolul:

Nu puteți sluji la doi domni. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi Mamonei (Matei 21, 8).

Nu este nicio legătură între Hristos şi Veliar.

 

Sunt numai două căi:

Calea cea largă, și calea cea strâmtă (Matei 7, 13-14). Calea cea care suie spre cer, şi cea care coboară spre iad. Cea care duce la viață, şi cea care duce la moarte. Cea căutată de puțini, şi cea umblată de mulți.

Pe care vrei tu să o alegi?

Bagă bine de seamă la sfârşitul fiecăreia, şi apoi alege!

 

Sunt numai două feluri de oameni :

Păcătoşi mântuiți prin credința vie în sângele Domnului Isus.

Și păcătoşi osândiți pentru că nu vor să creadă în Iisus ! (loan 3, 36.)

Oameni izbăviți – şi oameni pierduți.

Oameni morți în păcatele lor şi –  oameni înviați prin credinţa în Domnul Iisus. (loan 8, 24)

Între care eşti tu şi între care vrei să-ți petreci veşnicia?

 

Sunt numai două feluri de morţi:

Moartea celor credincioşi  – şi moartea celor necredincioşi.

Ce fel de moarte va fi moartea ta, dacă ar veni azi?

 

Numai două feluri de veşnicii:

,,Veniți binecuvântații Părintelui Meu” –  la fericirea veşnică şi

„Duceți-vă de la Mine blestemaților” – în focul veşnic.

Care va fi veșnicia ta?

Domnul Isus Hristos spune:

Eu sunt Calea, Adevărul şi VIAȚA. Cine crede în Mine, ARE viață veşnică. (Ioan 6, 47.)

Ascultați, până nu e prea târziu: VENIȚI ASTĂZI LA DOMNUL IISUS!

VINO…

Calendarul foii „Isus Biruitorul” pe anul de la Domnul 1948, întocmit de Tit I. Trifa si Traian Dorz