Mărturii Meditaţii Traian Dorz

SĂ FIE NIŞTE LUMINĂTORI

Geneza 1, 14

Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru Care a făcut Lumina, dar n-a lăsat‑o singură şi neapropiată de noi, ci a făcut şi nişte luminători prin care să ne-o împartă, spre a putea-o suporta, spre a putea-o primi, spre a ne-o putea însuşi, după trebuinţele şi după puterea noastră, fiecare dintre noi.

După cum în pustie Domnul şi Mântuitorul nostru nu a dat El Însuşi direct cu mâna Sa pâinea care să potolească foamea mulţimii celor cinci mii, ci a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, iar aceştia au împărţit-o celor flămânzi, tot aşa a făcut El şi cu Lumina.

Lumina izvorăşte din Hristos, după cum apa şi pâinea sunt El. Noi toţi trăim numai din Lumina Lui veşnică şi îndestulătoare, dar între noi şi Lumină El a aşezat acei luminători care ne răsfrâng binefacerile şi harurile Sale în­tr‑un fel în care pentru noi acestea sunt mai cu putinţă, mai apropiate şi mai uşoare de primit.

Lumina lui Dumnezeu se înmulţeşte spre noi prin soare, lună şi stele, după cum apa se înmulţeşte prin izvoare şi pâinea se înmulţeşte prin lanuri. Astfel aceste daruri dumnezeieşti ne sunt împărţite nu numai egal tuturor, ci şi îndestulător şi fără condiţii.

Când s-au înmulţit pâinile în pustie?

În mâinile ucenicilor. Domnul le dădea lor, iar ei tot împărţeau şi împărţeau mulţimii, fără să se mai sfârşească, până ce s-au îndestulat cu toţii, mai rămânându-le încă şi pentru drumul spre casele lor.

Binecuvântaţi să fie luminătorii lui Hristos care au în viaţa lor, în lăuntrul lor lumina binecuvântată primită de la El, din care ei ne împart în chip fericit, cu dărnicie şi cu îndestulare fiecăruia dintre noi. Să-i preţuim pe aceşti sfinţi şi rari luminători adevăraţi, rugându-ne Domnului neîncetat pentru puterea, viaţa, libertatea şi strălucirea lor.

Slavă veşnică Ţie, Lumina noastră veşnică, Iisus Hristos! Îţi mulţumim pentru luminătorii Tăi, părinţii şi fraţii noştri prin care ne-ai luminat şi ne luminezi şi pe noi spre viaţă şi mântuire.

Te rugăm, păstrează-i luminoşi pe cei ce sunt şi ridică mereu alţii, fiindcă este tot mai multă nevoie de ei în mijlocul întunericului prin care înaintăm spre cerul Tău şi al nostru.

Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

Lasă un răspuns