Anunţuri

Adunarea comemorativã anualã în amintirea și pomenirea fratelui David-Ioan Bãlãuță

Ziua de 8 iulie 1987, când fratele David-Ioan Bălăuţă a plecat dintre noi, rămâne în conştiinţa frăţietăţii Oastei Domnului din Moldova, şi nu numai, o zi care ne aduce aminte iar şi iar de învăţăturile lui atât de actuale şi tot mai necesar a le aminti, mai ales în tulburele vremi din urmă. Ni-l aducem aminte nu doar pentru râvna lui misionară specială care a marcat multe fronturi ale Oastei Domnului, cât mai ales pentru înţelegerea filocalică a lucrării Părintelui Iosif şi transmisă celor care l-au ascultat şi preţuit după cuviinţă.

Ne revedem în jurul mormântului său din Valea Arinilor, Moineşti, cu evlavioase şi folositoare aduceri-aminte, duminică, 7 iulie 2023, la ora 15:00, după slujba îndătinată a parastasului urmând adunarea comemorativă anuală.

Slăvit să fie Domnul!

Familia şi Adunarea Oastei de pe Valea Trotuşului şi a Tazlăului