Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi Se va apropia şi El de voi.

Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi Se va apropia şi El de voi.

Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi Se va apropia şi El de voi.

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov cap. 4

De unde vin războaiele şi de unde certurile dintre voi? Oare, nu de aici: din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? (v. 1)

Cele mai multe dintre trădările de la credinţă au avut loc în urma păcatelor personale ale celor care au trădat, dintre care iubirea de arginţi este unul important.

Poftiţi şi nu aveţi; ucideţi şi pizmuiţi şi nu puteţi dobândi ce doriţi; vă sfătuiţi şi vă războiţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.
Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri.
Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu. (v. 2-4)

Din păcate, aici ne regăsim şi noi cu neputinţele noastre.
Rugăciunea noastră către Dumnezeu este de multe ori o înşiruire de cereri, mai mult sau mai puţin materiale, uitând să cerem în primul rând să se facă voia Domnului şi Domnul să ne ajute să putem duce la îndeplinire voia Sa. Să cerem mântuirea noastră, a celor dragi şi a tuturor oamenilor, inclusiv a vrăjmaşilor noştri.

Sau vi se pare că Scriptura grăieşte în deşert? Duhul, care sălăşluieşte în noi, ne pofteşte spre zavistie?
Nu, ci dă mai mare har. Pentru aceea, zice: “Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har”.
Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi.
Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi Se va apropia şi El de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor, şi sfinţiţi-vă inimile, voi cei îndoielnici.
Pătrundeţi-vă de durere. Întristaţi-vă şi vă jeliţi. Râsul întoarcă-se în plâns şi bucuria voastră în întristare.
Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa. (v. 5-10)

E vremea postului,
e vremea împăcării,
e vremea smereniei,
e vremea împotrivirii contra ispitelor diavolului,
e vremea întristării datorită păcatelor pe care încă le mai facem,
e vremea curăţirii lor în Taina Spovedaniei şi a lepădării de ele pentru totdeauna,
e vremea sfinţirii prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului.

Nu vă grăiţi de rău unul pe altul, fraţilor. Cel ce grăieşte de rău pe frate, ori judecă pe fratele său, grăieşte de rău legea şi judecă legea; iar dacă judeci legea nu eşti împlinitor al legii, ci judecător.
Unul este Dătătorul legii şi Judecătorul: Cel ce poate să mântuiască şi să piardă. Iar tu cine eşti, care judeci pe aproapele? (v. 11-12)

Să fim cu băgare de seamă cu felul nostru neînţelept de a judeca pe alţii, mai ales pe cei pe care Dumnezeu i-a rânduit în locuri de răspundere din Lucrarea Sa.
Dar să mulţumim celor care ne critică atunci când greşim, pentru că poate fi cuvântul Domnului pentru îndreptarea noastră.

Veniţi acum cei care ziceţi: Astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an şi vom face negoţ şi vom câştiga,
Voi, care nu ştiţi ce se va întâmpla mâine, că ce este viaţa voastră? Abur sunteţi, care se arată o clipă, apoi piere.
În loc ca voi să ziceţi: Dacă Domnul voieşte, vom trăi şi vom face aceasta sau aceea.
Şi acum vă lăudaţi în trufia voastră. Orice laudă de acest fel este rea. (v. 13-16)

Să muncim ca şi când ar mai trebui să trăim o sută de ani, dar să ne sfinţim vieţile, să ne rugăm, să ne purtăm cu cei din jurul noastru ca şi când am muri în noaptea aceasta.

Drept aceea, cine ştie să facă ce e bine şi nu face păcat are.(v. 17)

Milostenia şi facerea de bine este o condiţie importantă pentru moştenirea Vieţii Veşnice.
Domnul să ne ajute s-o moştenim cu toţii!

Slăvit să fie Domnul!

Nelu D.

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!