Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ARME ŞI ROADE

ARME ŞI ROADE

ARME ŞI ROADE

1. Armele Duhului Sfânt sunt şi roadele Lui (Gal 5, 22).
Sunt şi virtuţile sufletului credincios – dar sunt şi puterea lui.
Sunt meritul străduinţelor noastre – dar sunt şi da-rul lui Dumnezeu.
Când noi ne străduim cu smerenie şi sinceritate să aducem aceste roade, Domnul Duhul Sfânt face din ele armele noastre de apărare.

2. Neprihănirea este şi o armă de lovire, dar şi de apărare (II Cor 6, 7).
Râvna este un mijloc prin care sufletul capătă nu numai bucurie, dar şi roade.
Credinţa neschimbată şi vie este nu numai un pu-ternic scut de apărare împotriva săgeţilor arzătoare ale celui rău, ci este şi o mare putere biruitoare asupra diavolului.

3. Coiful mântuirii, adică adăpostul dreptei învă-ţături, este nu numai apărarea minţii împotriva înşelă-ciunii şi a rătăcirilor,
dar este şi puterea unei pătrunzătoare înţelepciuni,
este o lumină şi un îndreptar folositor spre mântu-irea multora.

4. Nimeni nu se poate dezvinovăţi spunând că el nu L poate vedea şi că nu-L poate cunoaşte pe Dum-nezeu,
când lucrările Sale grăiesc aşa de puternic despre Domnul,
când sunt atâtea mărturii atât din afara noastră, cât şi din lăuntrul nostru.
Şi când gândurile noastre care între ele se învino-văţesc sau se dezvinovăţesc, ele însele sunt o mărturie puternică din lăuntrul nostru.
Care dintre noi se poate dezvinovăţi că nu L-a pu-tut vedea şi simţi atât în afara, cât şi în lăuntrul său pe Dumnezeu?

5. Cunoscut este Dumnezeu – scrie Cuvântul Său Sfânt –
şi cunoscută este voia Lui fiecărui om, căci este descoperită prin mintea şi prin conştiinţa sa fiecăruia, în măsura în care fiecare are nevoie de această cu¬noaştere
şi o doreşte pentru mântuirea sa.
Numai dacă mintea omului voieşte să asculte de Dumnezeu
şi dacă inima lui voieşte să-L urmeze.

6. Cunoscută îi este fiecărui om şi scurtimea vieţii acesteia
şi cunoscută îi este şi apropierea morţii sale.
Cunoscută îi este aşteptarea Judecăţii veşnice
şi cunoscută îi poate fi şi răsplata faptelor sale de pe pământ.
Numai dacă sufletul lui vrea să ţină seama cu folos de tot ce cunoaşte
sau dacă nu vrea.

va urma

Traian Dorz, din volumul ” Cununile Slãvite „

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!