Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI ( V )

BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI ( V )

BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI ( V )

Biblia, Cartea lui Dumnezeu, este ca o farmacie. În farmacie se găsesc şi multe otrăvuri. Aceste otrăvuri nu sunt puse cu scopul omuciderii, ci, asociate cu altele, să devină folositoare sănătăţii. Folosindu-le fără pricepere, dau naştere îmbolnăvirilor şi chiar întreruperii firului vieţii. Biblia nu are otrăvuri. Dar nepriceperea şi neştiinţa în interpretarea ei duc la moarte sufletească. Câţi s-au înecat nu în ape mari, ci în ape mici. Nu trebuie lăsat copilul sau neştiutorul să umble prin rafturile farmaciei! Puneţi Biblia, Cartea lui Dumnezeu, în mâinile poporului, dar conduceţi-l la viaţă! Nu-l lăsaţi să se rătăcească singur! Biblia nu are otrăvuri. Dar nepriceperea şi neştiinţa duc la îndepărtare de adevăr şi la moarte sufletească.

Famenul a zis lui Filip: „Cum voi înţelege de nu-mi explică cineva?” Există şi ştiinţă personală care înclină sufletul spre păreri de sine, pricepere orgolioasă, înălţare de sine, stări de agitaţii şi dezbinări în Biserică. Comorile Bibliei se dobândesc cu folos mântuitor în ascultare, smerenie, blân-deţe şi cugetare duhovnicească.

Pentru unele lămuriri mai depline este bine să se folosească regula contextului, adică: punerea temeiului pe care vrem să o dezvoltăm în legătură cu întreg textul sau cuprinsul capitolului din care citim. Apoi, să folosim regula locurilor paralele, adică să ne punem în legătură cu alte texte mai clare, care cuprind acelaşi obiect. Apoi, regula împre-jurărilor, a motivului şi uzului vorbirii şi modul de exprimare. Apoi să aplicăm norma de credinţă, adică să confruntăm cele cugetate cu Învăţătura de credinţă a Bisericii. Apoi nu dorinţele personale, ci lucrul inspirat şi scris. Căci însuşi cuvântul pe care l-am citit, l-am scris, l-am rostit şi felul în care l-am înfăptuit ne va fi judecător şi pârâş, sau ne va binecuvânta în Ziua Judecăţii şi răsplătirilor.

Să fim cu multă luare-aminte la felul cum ascultăm, cum înfăptuim şi cum mărturisim. Căci „Nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; căci ei, oamenii, au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (II Pt 1, 21).

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *