Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI

BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI

BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI

Întrebând un cărturar care este cea mai bună tâlcuire şi în ce constă ea, ne va răspunde că stă în cunoştinţă. Cunoştinţa dezvoltă caracterul, îl înzestrează cu daruri şi talente. Dacă aşa stau lucrurile, de ce studenţi ai aceluiaşi institut, cărora li se predă aceleaşi materii, o unică predare, şi totuşi nu sunt la fel de cultivaţi şi nu au acelaşi fel de gândire? Cunoştinţa îngâmfă, iar Duhul dă viaţă. Înţelepciunea care vine de Sus duce la smerenie şi la blândeţe.

Venea la Domnul Iisus un cărturar şi în întrebările ce I le punea nu aflăm nimic nou. Ne-am fi aşteptat ca, la învăţături atât de substanţiale date de Domnul Iisus, la care participase (cf. Mc 12, 18-27), despre înviere, să pună întrebări cu conţinut mai adânc, mai bogat, mai aproape de minunatele învăţături; dar el s-a rezumat să întrebe: „Care este cea dintâi din toate poruncile?” Oare el nu citea Legea? Nu ştia el ce scrie pe prima pagină? Când gura înţeleptului se deschide, grăbeşte-te să asculţi şi să înregistrezi în minte tot ce auzi. Căci cine ştie când şi dacă mai prinzi prilej ca acela. Acest fel de prezentare îndrăzneaţă în faţa Domnului ne face să gândim la două aspecte consemnate în Sf. Scriptură, şi anume:

– unii se dedau la întrebări făţarnice, ca să-L prindă în cuvânt şi apoi să-l pârască mai-marilor Templului;

– alţii voiau să scoată din vistieria belşugului Său de har inepuizabil ce-l poseda lucruri noi şi nebănuite de ei. Cea de a doua este starea fericită. În cea dintâi stare sunt foarte mulţi; în cea de a doua sunt foarte puţini.

Domnul face o valoroasă sinteză a conţinutului Legii, formulând iubirea de Dumnezeu mai presus de toate şi iubirea aproapelui la nivel de egalitate cu persoana proprie (cf. Mc 12, 28-37). Cât despre cărturar, Domnul precizează că nu era departe de Împărăţia cerurilor, dar ce folos că nu era în ea. La ce-i folosea multa învăţătură, dacă-l ţinea rob unui sistem literal, în afara Împărăţiei lui Dumnezeu? Filozofia contemporanilor neprihănitului Noe nu i-a salvat de la înec. Între ei şi mântuire era doar un perete simplu din lemn. Vedeau corabia plutind pe deasupra apelor, iar ei, neputincioşi, se luptau zadarnic, pentru că în vremea cerce-tării lor necredinţa le-a orbit puterea ascultării de Evanghelia mântuitoare.

La fel se petrece şi astăzi. Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se vesteşte. Dar nu toţi cei ce o aud o şi primesc. Oamenii aleargă după slavă deşartă; fiecare vrea să găsească un loc cât mai bun în societate, să adune cât se poate pentru viitor, deşi se află în mâna lui Dumnezeu şi hotărârea este a Lui. Duhul face următoarea precizare: Fiindcă Hristos a păti-mit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul (cf. I Pt 4, 1-11).

La marile înfăptuiri de înduhovnicire, înaintare pe calea mântuirii şi creştere în cunoaşterea Lui suntem îndrumaţi spre:

– înarmarea cu felul de gândire al Domnului Iisus, trăire după voia lui Dumnezeu;

– înţelepciunea care vine de Sus, vegherea în rugăciune cu post, cu dragoste fierbinte pentru Iisus, părtăşie frăţească în dragoste şi unitate, primire de oaspeţi, misiune în vederea slujirii altora. Numai avându-le şi trăindu-le în plinătatea tuturor simţămintelor curate vei fi folositor semenilor. Căci cine nu le are cum va conduce pe alţii pe calea mântuirii, o cale care cere înnoire totală şi perfecţionare mereu înnoitoare la tot pasul? Cum va feri de calea ereziilor adunarea şi pe fraţi acela care n-are învăţătura sănătoasă şi o tâlcuire luminată de harul divin?

va urma

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *