Meditaţii

Ca să facă tot ce hotărâse sfatul Tău

Rugăciunea apostolilor – Fapte 4, 28 Slavă veşnică Numelui Tău cel Sfânt, Doamne, în care sunt cuprinse desăvârşitele izvoare ale minunatei Tale înţelepciuni, ale slăvitei Tale preştiinţe, ale neprevăzutelor potriviri, prin care, respectând voinţa liberă a fiecărui om, îngădui totuşi ca el să nu facă decât ceea ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău! Pentru ca să rămână tot aşa de adevărate în faţa Dreptăţii răspunsurile oamenilor şi tot aşa de minunate, în faţa Credinţei, lucrările Tale. Slavă Ţie, Nesecat Izvor al Iubirii, din Care primim clipă de clipă cu toţii lumina şi inspiraţia tuturor faptelor noastre! O, dacă toţi cei credincioşi s-ar pătrunde profund de sfânta dorinţă şi râvnă de a face atâta bine cât hotărâse pentru ei mai dinainte Mâna Ta şi sfatul Tău! Cel puţin de tot atâta râvnă de câtă sunt plini cei răi să facă răul. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Care, prin puterea pe care o ai, intervii în lucrările tuturor celor mari care urzesc răul celor neprihăniţi. Şi faci ca tot ce unelteau ei pentru rău, după suferinţele îngăduite credinciosului Tău, să fie prefăcut într-un nou izvor de binecuvântare atât pentru el, cât şi pentru alţii. Slavă Ţie, Doamne, Care priveşti totdeauna la ameninţările celor trufaşi, la uneltirile mândriei lor şi, întărindu-i pe mieii Tăi, le dai prin răbdarea lor biruinţă asupra tuturor lupilor de care sunt sfâşiaţi, până în clipa când această înfruntare va fi pe veci sfârşită cu desăvârşita biruinţă a Ta, Mielule Sfânt, şi a mieilor Tăi.

Slavă Ţie, Doamne şi Dumnezeul nostru, Stânca şi Zidul de apărare peste Care nimeni nu poate să treacă, nici vrăjmaşul înainte, nici noi înapoi. Te rugăm, dăruieşte-ne puterea de a rămâne totdeauna cu spatele la Tine şi cu faţa la vrăjmaş, luptând fără nici o retragere, până la capăt. Îmbracă-ne cu o desăvârşită îndrăzneală şi hotărâre pentru ca nimic să nu ne mai poată clinti din încredinţarea veşnicei şi apropiatei Tale biruinţe. Fiindcă nimeni nu poate să facă decât ceea ce a hotărât mai dinainte Mâna şi Sfatul Tău; pentru aceasta lucrează toate. Fă din acestea o mântuire şi o biruinţă pentru noi… Şi o slavă veşnică pentru Tine. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns