Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CARE ESTE VIITORUL CREŞTINISMULUI ADEVĂRAT? ( III )

CARE ESTE VIITORUL CREŞTINISMULUI ADEVĂRAT? ( III )

CARE ESTE VIITORUL CREŞTINISMULUI ADEVĂRAT? ( III )

Falsele ideologii şi ştiinţe umane ce se desprind din concepţii îngâmfate, lipsite de sensibilitatea descoperirilor divine se vor arăta tot mai evident în cele trei falsităţi sau falsitate întreită a diavolului şi anume:

– gura balaurului

– gura fiarei

– gura proorocului mincinos, din care ies trei duhuri necurate ca nişte broaşte. Căci sunt duhuri demoniceşti, făcătoare de semne şi care se duc la împăraţii lumii întregi, să-i adune la războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu, Atotţiitorul (cf. Apoc 16, 13-14).

Duhurile acestea rele se află şi printre noi, oamenii simpli sau de rând, cum se mai spune. Ele ne îndeamnă la păcat şi la războiul cel dintre noi. Ne răscoală pe unii împotriva altora, să urâm ce este sfânt şi dumnezeiesc, ne îndeamnă la neascultare de voia lui Dumnezeu Care vrea sfinţirea noastră şi prin sfinţire, îndumnezeirea; ne îndeamnă să ne ridicăm la asuprirea celor ce stăruie în a face binele după voia lui Dumnezeu. Ne îndeamnă la învinuiri minci-noase, împotriva celor ce caută neprihănirea, pacea şi sfin-ţirea în Hristos, la necinstirea lor prin vorbe murdare, necinstite, neadevărate, mincinoase, ca să ne asemănăm diavolului şi să ni se răpească premiul ceresc. Astfel, ca de sus şi până jos, cei mari şi cei mici să fie una ca unul în duhul neascultării, al îngâmfării şi al minciunii. Aceste duhuri necurate, în vremea din urmă, vor avea influenţe tot mai mari asupra omenirii, după complexitatea modernizării, a creşterii ştiinţei, după ideologia modernă a vremii.

Dar şi ştiinţa şi cunoaşterea cea din Adevărul Divin vor creşte, se vor dezvolta, se vor răspândi, vor lua amploare, după necesitatea vremii. Duhul Sfânt, Care, din Ziua Cincize-cimii şi până la sfârşitul veacurilor, îndeplineşte sfânta misiune de curăţire şi sfinţire şi împodobire cu podoabe sfinte a Bisericii, prefăcând-o în Mireasă vrednică prin Har, pentru nunta Mirelui Hristos, va face mari descoperiri în vremea aceea, ca nici un creştin să nu fie în lipsă existenţei sale sufleteşti şi duhovniceşti. Va îngriji ca familia cea sfântă să aibă hrană la vreme, belşug de Har, şi să nu-i lipsească încunoştinţările care îi sunt de folos. Şi, ca să nu slăbească în credincioşie, în dragoste, în răbdare şi în aşteptare, o intervenţie duhovnicească ne va spune că „Ziua Domnului va veni ca un fur; atunci cerurile vor pieri cu vuiet mare; stihiile, arzând, se vor desface, şi pământul şi lucrurile de pe el vor arde cu totul. Deci dacă toate acestea se vor desfiinţa, cât de mult vi se cuvine vouă să umblaţi întru viaţă sfântă şi în cucernicie, aşteptând şi grăbind venirea Zilei Domnului, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile aprinse se vor topi!” (II Pt 3, 10-12).

Mântuitorul ne spune că cuvintele Sale sunt mai durabile decât cerul şi pământul (cf. Mt 24, 35). Tot El ne va spune că de ziua şi ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl (v. 36). Se poate, oare, ca Fiul, Logosul sau Cuvântul, Raţiunea sau Ideea Dumnezeirii să nu cunoască ziua şi ceasul hotărât pentru revenire? Ba da. Dar El ne-a făcut de cunoscut ceea ce a învăţat de la Tatăl să ne spună. Cuvintele Lui, transmise prin Sfinţii Apostoli, Sfinţii Părinţi şi urmaşii acestora, după ce El Însuşi le-a rostit, sunt cuvintele Tatălui. „Ce am auzit de la Tatăl aceea vă mărturisesc.” Şi spre folosul omenirii este aceasta, ca să nu se lenevească împreună-lucrătorii Lui.

Tot aici, la versetul 34, ni se spune că nu va trece neamul acesta, până ce nu se vor împlini toate acestea, adică cele arătate privind semnele revenirii Sale. Care neam nu va trece, oare? Nu cumva este vorba de neamul necredincioşilor şi al împotrivitorilor, neamul care nu vrea să se pocăiască? Lacrimile târzii vor curge în zadar…

va urma

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!