Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ne aflăm, oare, in starea cea înaltă a “nebunilor” pentru Hristos? sau în starea cea joasă a “înţelepţilor” în Hristos?

Ne aflăm, oare, in starea cea înaltă a “nebunilor” pentru Hristos? sau în starea cea joasă a “înţelepţilor” în Hristos?

Ne aflăm, oare, in starea cea înaltă a “nebunilor” pentru Hristos? sau în starea cea joasă a “înţelepţilor” în Hristos?

Din cercetarea Sfintelor Scripturi, aflăm că Sf. Apostoli ajunseseră pe cele mai de sus înalţimi ale dragostei pentru Domnul. Şi, pe masură ce urcau treptele neprihanirii spre desavârşire, în ochii lumii apăreau un fel de “nebuni”, caci nu mai căutat la cele de jos si nu mai preţuiau întru nimic pe cele pământesti; le socoteau ca pe nişte gunoaie, faţă de marea operă a mântuirii săvârşite pe Golgota din iubire nemărginită. Singura lor ţintă era Domnul Iisus şi vestirea Lui minunată.

Dacă citim in 1 Corinteni cap. 4, vedem că cei cărora Sf.Ap. Pavel li se adresează cu numirea de “înţelepţi”, erau încă “jos”, pe pământ, erau incă pământeşti. Ei nu urcaseră nici o treaptă spre desavârşire, între ei se mai găseau încă destule fapte ale firii pământeşti: dezbinări, pacate chiar şi desfrânare, lăcomie duhuri de înalţare, păreri înalte despre ei înşişi. “Înţelepciunea” lor în Hristos nu atinsese încă viaţa cea cu adevărat duhovnicească, ce îşi avea izvorul în Dragoste şi Adevar.

Interesant este cum Sf. Ap. Pavel ştie să-i dojenească, îmbinând atât de frumos şi adevărul şi dragostea în cuvintele lui: “Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi” ( 1 Corinteni 4, 14) Cu siguranţă că prin astfel de vorbe ale dragostei, i-a câştigat pe mulţi din cei ce erau cazuţi. Răbdarea Sf. Ap. Pavel a făcut ca adevărul sa fie îmbrăţişat cu dragoste de mulţi oameni.

Vorbim despre dragoste si adevăr, dragul meu, haide să ne punem întrebarea în modul cel mai serios si fară părtinire: în care din cele două stări de mai sus ne aflăm? Ne aflăm, oare, in starea cea înaltă a “nebunilor” pentru Hristos? sau în starea cea joasă a “înţelepţilor” în Hristos? Haideti sa recitim împreună 1 Corinteni cap 4:

“1. Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.
2. Iar, la iconomi, mai ales, se cere ca fiecare să fie aflat credincios.
3. Dar mie prea puţin îmi este că sunt judecat de voi sau de vreo omenească judecată de toată ziua; fiindcă nici eu nu mă judec pe mine însumi.
4. Căci nu mă ştiu vinovat cu nimic, dar nu întru aceasta m-am îndreptat. Cel care mă judecă pe mine este Domnul.
5. De aceea, nu judecaţi ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, Care va lumina cele ascunse ale întunericului şi va vădi sfaturile inimilor. Şi atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda.
6. Şi acestea, fraţilor, le-am zis ca despre mine şi despre Apollo, dar ele sunt pentru voi, ca să învăţaţi din pilda noastră, să nu treceţi peste ce e scris, ca să nu vă făliţi unul cu altul împotriva celuilalt.
7. Căci cine te deosebeşte pe tine? Şi ce ai, pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te făleşti, ca şi cum nu l-ai fi primit?
8. Iată, sunteţi sătui; iată, v-aţi îmbogăţit; fără de noi aţi domnit, şi, măcar nu aţi domnit, ca şi noi să domnim împreună cu voi.
9. Căci mi se pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii şi îngerilor şi oamenilor.
10. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste!
11. Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim,
12. Şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm.
13. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi.
14. Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi.
15. Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos.
16. Deci, vă rog, să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.
17. Pentru aceasta am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte căile mele cele în Hristos Iisus, cum învăţ eu pretutindeni în toată Biserica.
18. Şi unii, crezând că n-am să mai vin la voi, s-au semeţit.
19. Dar eu voi veni la voi degrabă – dacă Domnul va voi – şi voi cunoaşte nu cuvântul celor ce s-au semeţit, ci puterea lor.
20. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere.
21. Ce voiţi? Să vin la voi cu toiagul sau să vin cu dragoste şi cu duhul blândeţii? ”

Dacă ne vom cerceta cu multă bagare de seamă în faţa acestei oglinzi cereşti, oare ce vom descoperii?
De ce să astept dragoste? De ce să spun adevărul?
Pentru că dragostea e o bucaţică din raiul ce s-a coborât pe pămînt, este dovada de netăgăduit că Impărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Pentru ca dragostea să se desăvârşească între noi, fiecare trebuie să ne smerim: întâi faţă de poruncile dragostei Lui Hristos, apoi unul faţă de celălalt. Adevărul, ca să-l spui, trebuie mai întâi să-l cunosti. Iar ca să-l cunoşti trebuie să ai rabdare. Pilat a întrebat pe Domnul Iisus: “Ce este adevărul” dar, nu a avut răbdare să aştepte şi răspunsul. Să nu facem ca Pilat. Adevărul nu se întemeiaza întodeauna pe propriile noastre păreri, pe ceea ce gândim noi…. unica sursă a adevărului este Domnul Iisus. Dacă vom căuta adevărul in alta parte nu-l vom gasi

Inchei cu un minunat cuvânt al Sf. Grigore de Nissa:
“Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieţi. Sufletul este ca o pânză, virtuţile sunt culorile, Iisus este modelul pe care trebuie să-L pictăm.”

Sorin

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!