Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ce spun Sfinţii Părinţi despre Sfânta Cruce

Ce spun Sfinţii Părinţi despre Sfânta Cruce

Ce spun Sfinţii Părinţi despre Sfânta Cruce

„Crucea este Voinţa Tatălui, Slava Fiului, Bucuria Duhului, podoaba îngerilor, siguranţa credincioşilor, lauda lui Pavel.” ( Sf. Ioan Gură de Aur )

„Crucea este Fiica lui Dumnezeu şi biruirea patimilor.” ( Sf. Maxim Mărturisitorul )

„Crucea este nimicirea păcatului.” ( Avva Isaia )

„Crucea este toată virtutea şi fapta cea bună.” ( Cuviosul Marcu )

„Crucea lui Hristos este izvorul tainelor noastre.” ( Fericitul Augustin )

„Datorită Crucii lui Hristos de pe Golgota nu ne mai temem de lupul-satan, căci Îl avem cu noi pe Păstorul cel Bun, Mântuitorul sufletelor noastre.” ( Sf. Ioan Gură de Aur )

„Vezi cât de mare este puterea semnului Crucii? Crucea este mai strălucitoare decât soarele şi luna. Domnul vine spre noi purtând semnele Crucii, cum a venit spre Toma. El şi la Venirea Lui ne va arăta acest Semn, ca să vedem că El este Cel Răstignit.” ( Sf. Ioan Gură de Aur )

„Înainte şi în timpul lucrărilor noastre, intrând şi ieşind, înainte de somn şi după el, totdeauna să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci.” ( Tertulian )

„Voi, maicilor, învăţaţi pe copiii voştri să-şi însemne fruntea cu crucea, iar mai înainte de a pricepe ei, însemnaţi-le voi cu mâna voastră acest semn sfânt.” ( Sf. Ioan Gură de Aur )

„Nu numai cu mâna trebuie să facem semnul Crucii, ci trebuie să-i adăugăm predarea noastră şi o credinţă profundă. Faceţi-o astfel pe faţa şi pe inima voastră şi diavolul va fi biruit, pentru că în cruce este sabia care l-a străpuns şi pumnalul care l‑a rănit mortal. Nu vă ruşinaţi de Cruce, ca nu cumva şi Hristos să Se ruşineze de voi.” ( Sf. Ioan Gură de Aur )

„Crucea este monumentul iubirii lui Dumnezeu.” ( Sf. Ioan Gură de Aur )

„Crucea este pavăză, armă şi semn de biruinţă împotriva diavolului.” ( Sf. Ioan Damaschin )

„Nici un duh necurat nu va îndrăzni să se apropie de voi, văzând pe faţa voastră armele care l-au doborât, această sabie sclipitoare a cărei lovitură de moarte a primit-o.” ( Sf. Ioan Gură de Aur )

„Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrozeşte şi se cutremură, necutezând a căuta spre puterea ei…” ( Tropar la Sf. Maslu )

„Pe Crucea Domnului de pe Golgota s-a întâlnit cea mai urâtă faptă a păcatului nostru cu cea mai mare şi mai frumoasă faptă a dragostei lui Dumnezeu.

Şi pe Cruce, Iubirea dumnezeiască a ars păcatul omenesc.” ( Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă )

Dreptarul învăţăturii sănătoase / Traian Dorz.

Ed. a 3-a, rev. – Sibiu: Oastea Domnului, 2008

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *