Meditaţii

Darurile Golgotei ne vin prin Duhul Sfânt.

Însemnați-vă bine un lucru: lisus Mântuitorul nu ne dă nimic decât prin darul Duhului Sfânt.  Darurile Golgotei ne vin prin Duhul Sfânt. Numai cu ajutorul Duhului Sfânt putem înțelege şi primi darurile Golgotei. Am fi pierdut de mult Jertfa Crucii, dacă nu ne-ar arăta-o neîncetat Duhul Sfânt. Am fi pierdut,,medicina”, dacă n-am avea pe ,,doctorul” care ne arată puterea ei.

În poporul nostru se vorbeşte că ar fi fost cândva, demult, demult, o iarbă vrăjită, ce vindeca toate bolile. Iarba cică ar exista şi azi, dar oamenii n-o mai cunosc… au pierdut în decursul vremii cunoaşterea ei.

Aşa ar fi azi şi Jertfa Scumpului nostru Mântuitor, dacă n-ar fi venit în lume Duhul Sfânt. Ar fi o doctorie pierdută, o comoară pierdută. Ce bine a fost dar că Domnul S-a dus şi ne-a trimis nouă pe Duhul Sfânt!

Slavă Ţie, Scumpul nostru Mântuitor, slavă Tie! Noi slăvim neîncetat Jertfa Ta cea scumpă şi sfântă. Poate unora li s-ar părea că stăruim prea mult lângă Crucea Ta. Nouă însă ni se pare că avem prea puține zile pe acest pământ să vestim şi să slăvim neîncetat Jertfa Ta cea mare și sfântă.

Preot Iosif Trifa- Duhul Sfânt