Anunţuri

Chemare la Adunarea tineretului Oastei la Bacău și la Comănești

”COMUNICARE, COMUNIUNE, COMUNITATE ȘI CUMINECARE PENTRU UNITATEA ÎN HRISTOS”

”Faceți-mi bucuria deplină, ca să gândiți la fel, având aceeași iubire, aceleași simțiri, aceeași cugetare” (Filipeni 2, 2).

Tinerii ostași din județul Bacău fac invitație tuturor să participe la Adunările tineretului Oastei Domnului ce vor avea loc cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, astfel:

– la Bacău, în sala Ateneu, pe 27 decembrie 2018, de sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, între orele 15:00 – 20:00;
– la Comănești, în Sala Polivalentă ”Trotușul”, pe 2 ianuarie 2018, între orele 15:00 – 20:00.

La Bacău se vor abordaurmătoarele aspecte:
– Comunicarea – treaptă în refacerea dialogului mântuitor – 1 Petru 4, 11
– Comuniunea -taina iubirii – calea devenirii întru persoană – Filipeni 2,2

La Comănești se va continua cu:
– Comunitatea – Biserica, Trupul lui Hristos, arenă a mântuirii; modele de comunități și provocări – Matei 5, 13-14
– Cuminecarea – apogeu al unității; Ospățul Împărăției – 1 Corinteni, cap. 11

Vă așteptăm cu multă bucurie. Slăvit să fie Domnul!

Grupul de inițiativă

Lasă un răspuns