Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CONSPIRAȚIA FRICII SAU DIN NOU DESPRE CORONA

CONSPIRAȚIA FRICII SAU DIN NOU DESPRE CORONA

CONSPIRAȚIA FRICII SAU DIN NOU DESPRE CORONA

În această vară ciudată, a unui azi ce-mi pare desprins dintr-o distopie cinematografică, ne prezentăm noi, oamenii timpului prezent, izolaţi, înfricoşaţi, derutaţi, extrem de manipulabili şi foarte firav ancoraţi în Hristos.

Apar tot felul de personaje ce se erijează în cunoscători absoluţi şi, afişând un siderant tupeu, invocând siguranţa publică, ne spun cum să ne închinăm la sfintele icoane şi moaşte, cum să ne cuminecăm ca să fim „safe” pentru noi şi pentru ceilalţi. Fraţilor, să nu uitaţi că pentru sfintele icoane şi pentru credinţa noastră a curs sânge, mult sânge de sfinţi martiri şi mărturisitori. Să nu credem că nu vom da seamă de ce facem şi spunem acum.

Făţarnic şi insidios, un duh viclean şi experimentat îşi desfăşoară o strategie bine pusă la punct. Se arată extrem de îngrijorat de protejarea şi ocrotirea vieţii noastre trupeşti, fie chiar şi cu preţul de a ne lipsi de cea veşnică. Şi în numele acestei griji pe care ne-o poartă, ne face „bine”, foarte mult „bine”, chiar dacă acesta e cu forţa. Dar fiecare dintre noi, oricât de multă sau puţină experienţă şi cunoaştere istorică ori socio-politică am avea, ştim că „binele cu forţa” e o faţetă la fel de periculoasă şi hidoasă a răului, ca orice altă manifestare a sa. Acest duh ne înfricoşează când cu spectrul bolii, când cu cel al morţii, sau ne pune la colţul ruşinii ca pe nişte iresponsabili periculoşi.

Totuşi, în vremea asta, fiecare dintre noi, nu din frică, ci din dragoste faţă de aproapele, trebuie să fim conştienţi de datoria creştinească pe care o avem faţă de semenul nostru, având un echilibru în a nu ne face vinovaţi de răspândirea acestui virus, care a fost îngăduit de Dumnezeu poate pentru neascultarea noastră, ori poate pentru încercarea credinţei noastre.

Însă nu putem fi de acord cu exagerările când precauţia e ridicată la rang de inteligenţă şi curajul hristic pare erezie; că doar „Iisus nu a cerut nimănui să moară pentru El”, ne spunea plin de siguranţă un filozof contemporan, trăgând această cel puţin surprinzătoare concluzie, ca să nu o numim inepţie, din nu ştiu ce tratate, că din Evanghelie sau din Sfinţii Părinţi nu avea cum.

Nu am câtuşi de puţin intenţia să deschid o dezbatere cu tentă politică, dar tot acest dans al fricii, al bolii şi al morţii este unul fără doar şi poate lugubru şi din care cred că putem ieşi, în ciuda a ceea ce îşi doresc alţii, însă ieşirea e exact prin alt dans, unul ce aminteşte de vechile dansuri ale poporului iudeu, unul ce ţine de ritmurile liturgice: pocăinţa şi unirea cu Hristos – pe aici e Calea, singura adevărată şi practic viabilă, care ne poate scoate spre lumină. Sfânta şi dumnezeiasca Cuminecătură – viaţă şi înviere, îndumnezeire şi nemurire – este antidotul la frica şi ticăloşia noastră. Hristos ne invită să ne unim cu El şi să ne suim pe cruce cu El, spre a şi învia împreună cu El. Intelectualul edulcorat şi deprins cu traiul bun şi cu huzurul îşi închipuie că Hristos ne vrea plini de grijă pentru viaţa aceasta biologică şi trecătoare… Amarnică şi tristă înşelare! Hristos ne vrea împreună cu El! Iar El e pe cruce şi acolo va fi până la sfârşitul lumii.

Post scriptum: Fac două îndemnuri către toţi fraţii în Hristos:

1. Sărutaţi sfintele icoane şi sfintele moaşte fără mască, cu deplină evlavie, buzele voastre lipindu-se de sfântul odor.

2. Împărtăşiţi-vă des, cu credinţă, fără teamă de boală, ci doar cu teama că suntem nevrednici.

Arhim. Atanasie PALEU

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!