Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cum petrecem noi sărbătorile

Cum petrecem noi sărbătorile

Cum petrecem noi sărbătorile

Un mare neajuns în viaţa noastră, cea de toate zilele, este şi faptul că nu toţi ştim cum să ne petrecm în mod creştinesc sărbătorile religioase – timp liber şi răgaz binemeritat. Viaţa noastră, atât de complicată din cauza crizei economice, este dominată de interese pur sociale, adică de lupta pentru existenţă. Serviciul, grija de a câştiga „pâinea cea de toate zilele“, necazul fiecărei zile aparte, studiul şi pregătirea celor tineri, toate acestea ne fură tot timpul şi nu ne lasă nici măcar o clipă în care să ne amintim de suflet şi de toate cerinţele lui.

La aceasta, ne vin în ajutor sărbătorile noastre religioase care, în viaţa zbuciumată şi plină de „grija cea lumească“ şi „deşertăciune“, aduc cu ele o dâră de lumină, o rază de bucurie; sărbători încărcate cu un bogat colorit religios, ce dau sens vieţii. Ele mărturisesc că lumea aceasta nu e atât de săracă şi pustie, cum ni se pare nouă uneori, căci deasupra ei este o altă lume, ce împarte sufletelor noastre o negrăită pace şi o cerească odihnă.

Cine nu ştie de câtă bucurie se umple inima creştinului în zilele marii sărbători a Învierii Domnului – Paştile?… Dar Crăciunul, cu toate slujbele, tradiţiile şi obiceiurile sfinte, cu împărţirea reciprocă a darurilor, cu pomul de Crăciun şi colindele lui minunate sunt tot atâtea surse de lumină şi de bucurie sufletească. În general, fiecare sărbătoare, amintind evenimentul petrecut în istorie, trezeşte în noi tainice sentimente, nostalgie, refugiere şi contemplare religioasă.

Adeseori însă, pentru unii creştini, aceste zile de înviorare spirituală devin zile de trândăvie şi de pierdere în zadar a timpului. Sărbătoarea e Ziua Domnului şi trebuie să fie dedicată nu numai odihnei trupeşti, ci, mai presus de toate: rugăciunii, lecturii, contemplării şi faptelor milei trupeşti şi sufleteşti. Unii oameni însă au redus sărbătoarea la dorinţa de a dormi până mai târziu, de a face vizite urmate de benchetuieli, privelişti jenante, filme necenzurate, distracţii neîngăduite, chefuri şi beţii ce se sfârşesc, de cele mai multe ori, cu de zeci ori mai multe păcate săvârşite decât în zilele obişnuite de lucru. Desigur, cel care petrece sărbătoarea exclusiv „prin şedere degeaba“ nu se deosebeşte mult de cel păgân şi ateu, care „serbează“ şi el, dar nu ştie ce anume.

Unde mai pui că mulţi aranjează serate, nunţi, baluri şi petreceri, cu muzică, beţii şi jocuri, tocmai în ajunul acestor sărbători sau al sfintei Duminici!

Pricina de scandal nu sunt Tainele sau obiceiurile creştineşti în sine (botezul sau cununia), ci felul cum sunt sărbătorite ele. Petrecerile „până în zori“ sunt şi păcătoase, dar şi obositoare, aşa că, în dimineaţa sărbătorii, când tot bunul creştin se duce cuviincios la biserică, pentru a participa la Sf. Liturghie, consacrată evenimentului zilei, cei care s-au petrecut noaptea trebuie să doarmă, pentru a „se reface“ trupeşte; dar sufletul, dat uitării, suferă; şi e foarte greu de compensat paguba ce i-a fost adusă; uneori, chiar ireparabilă.

În asemenea cazuri, unde este rugăciunea, unde este cercetarea Bisericii cu serbare elocventă a evenimentului sărbătorii cum se cuvine unor creştini?… Cu ce se deosebeşte această stare de cea a păgânilor?

Biserica cheamă pe toţi fiii ei la o viaţă creştinească. Felul de vieţuire evlavioasă ne este expus în tezaurul Ortodoxiei, pe care Biserica, prin învăţătura ei, îl pune la îndemâna oricui.

A serba cucernic sărbătorile rânduite de Biserică este şi un act de pietate şi adorare faţă de Dumnezeu-Tatăl nostru, faţă de sfinţii care sunt prietenii Lui, cărora trebuie să le urmăm credinţa, şi un stimul pentru mântuirea sufletului nostru.

Preot A. Acostăchioaei

Cernăuţi – Ucraina

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!