Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cum se va putea ţine curată cărarea neamului nostru spre un viitor fericit?

Cum se va putea ţine curată cărarea neamului nostru spre un viitor fericit?

Cum se va putea ţine curată cărarea neamului nostru spre un viitor fericit?

8. Problema educaţiei tineretului este o problemă foarte însemnată şi de aceea fiecare familie, fiecare Biserică şi fiecare popor şi-o pune – sau ar trebui să şi-o pună – cu foarte multă grijă.
Pentru că de această educaţie depinde, în cea mai mare măsură, nu numai fericirea sau nefericirea celor care au
sau nu au tineret,
ci întreg viitorul lor.
Ce fel de educaţie le dăm? Şi unde duce educaţia asta?

9. Nu este totuna a nu avea copii sau a-i avea;
nici a-i avea buni – sau a-i avea răi.
De aceea orice părinţi, orice Biserică şi orice neam trebuie să pună problema îndrumării tineretului pe calea curăţiei, pe calea cinstei şi a credinţei mai presus chiar de problema pâinii pentru ei.

10. Câtă vreme facem totul pentru a le asigura tinerilor noştri o viaţă cât mai plină de veselie, de avantaje şi de confort,
şi de belşug, şi de distracţii,
– dar nu ne silim să facem nimic sau aproape nimic pentru îndrumarea lor stăruitoare, atentă şi reală pe căile curăţiei,
noi n-am făcut pentru ei încă nimic bun, ci dimpotrivă.

11. Câtă vreme nu ne dăm silinţele deloc sau aproape deloc să le ţinem curate cărările tinerilor noştri, ferindu-i de tot ce le poate întina ochii, şi urechile, şi mintea, şi inima, stricându-i,
– atâta vreme le facem rău, şi nu bine;
îi împingem la moarte, şi nu la viaţă;
şi le pregătim nenorocirile, şi nu fericirea.

12. Hristos Domnul aduce şi în problema îndrumării tineretului rezolvarea unic folositoare şi deplin fericită.
Această rezolvare este îndreptarea tineretului după Cuvântul Său curat şi mântuitor. Numai El îl va duce la viaţă.

13. Nimeni nu-L poate suplini pe Hristos în educaţia tineretului
şi nimic nu poate înlocui Cuvântul Lui în călăuzirea lor.
Căci mai înainte chiar de nevoia de pâine şi de carte, tineretul are nevoie de Hristos.

14. Numai prin Hristos, pâinea îl va creşte cinstit, iar cartea îl va îndruma sănătos.
Fără Hristos, pâinea necinstită şi cartea infecţioasă îl vor creşte nedemn şi-l vor îndruma dezastruos.

15. Fără Hristos, oricâtă avuţie ar avea un neam,
şi oricât de multe mijloace şi posibilităţi,
şi oricât de multă cunoştinţă
– ba încă chiar cu cât mai multe acestea – nu îi vor fi spre folos, nici spre o adevărată fericire,
ci tocmai spre un şi mai mare rău.

16. Cum îşi va ţine tineretul nostru curată cărarea vieţii sale?
Aceasta este întrebarea cea mai mare pentru noi toţi:
cărarea educaţie şi a trăirii tineretului.
Cărarea sănătăţii şi a conştiinţei sale vor fi fericite numai şi numai îndreptându-se după Cuvântul lui Hristos!
Numai aşa!

17. Cum se va putea ţine curată cărarea neamului nostru spre un viitor fericit?
Numai îndreptând tineretul nostru printr-o educaţie creştinească, prin Cuvântul lui Hristos,
spre tăria ascultării de Dumnezeu!
Numai aşa!
18. Cum vom putea asigura familiei noastre şi Bisericii, adunării şi societăţii noastre un viitor luminos?
Numai crescând tineretul nostru şi îndrumându-l pe cărările curate, arătate de Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos.
Introducându-l în trăirea conştientă şi vie a vieţii sfinte şi în rânduielile vii şi sănătoase ale învăţăturii voii Sale sfinte!
Aşa şi numai aşa.

19. Dar pentru aceasta, trebuie mai întâi ca noi înşine,
noi, părinţii lor trupeşti şi sufleteşti, cu toţii, trebuie să fim pătrunşi de conştiinţa răspunderii faţă de Dumnezeu şi faţă de sufletele tuturor acelora ce vin după noi!
Atunci Dumnezeu ne va binecuvânta totul.

20. Doamne, Te rugăm adânc, cu toată conştiinţa marii răspunderi pe care o avem faţă de viitorul familiei noastre, al Bisericii noastre şi al neamului nostru,
să ai milă de noi – şi de toţi copiii şi de toţi copiii copiilor noştri.
Trezeşte-ne, Doamne, tuturora mintea sănătoasă, ca să privim problema îndrumării tineretului nostru cu toa¬tă conştiinţa marii noastre răspunderi pe care o avem pentru felul cum îi creştem faţă de Tine – şi faţă de ei.
Nu ne lăsa, Doamne, să-i lipsim pe tinerii noştri de Tine şi de Cuvântul Tău.
Amin.

Eterna iubire / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2007

 

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!