Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 22 Mai – Da, este o răsplată… şi un Dumnezeu

22 Mai – Da, este o răsplată… şi un Dumnezeu

22 Mai – Da, este o răsplată… şi un Dumnezeu

22 mai, Psalmul 58, v. 1

      Dacă n-ai putut avea în copilăria ta o mamă adevărată şi un tată credincios, dacă n-ai avut pe cineva să îngenuncheze cu lacrimi şi cu dragoste la leagănul tău, ca să te crească în credinţa lui Hristos, dacă n-ai avut cine să te înveţe ca să te rogi şi să crezi — atunci măcar acuma tu gândeşte-te la asta. Dacă n-ai avut în cei şapte ani de acasă nici o inimă iubitoare şi evlavioasă care să te îndrepte cu căldură spre dragostea lui Dumnezeu — atunci măcar acuma tu îndreaptă-te spre adevărul cunoaşterii Lui, spre frica şi ascultarea de Hristos, spre ura faţă de păcat, spre binefacerile rugăciunii, rugându-te pentru tine măcar tu, acum. Şi

dacă nici mai departe, în creşterea şi în întâmplările vieţii tale, n-ai putut avea un îndrumător sănătos, cu simţ de răspundere pentru tine şi mântuirea ta, atunci, măcar tu, acum, după ce ai ajuns să poţi singur vedea şi cunoaşte ce este bine şi ce este rău, ar trebui să faci asta!

       Ar fi trebuit să-ţi deschizi mai bine ochii asupra a tot ce vezi, şi ce auzi, şi ce înveţi, ca să-ţi poţi da seama că nu există nici o faptă care să nu-şi primească răsplata. Dar nu prin aranjamentul oamenilor şi-o primeşte, ci pentru că este un Dumnezeu, Care veghează asupra tuturor, în orice timp! Văzând cum fiecare faptă a fiecărui om este, pe drept, răsplătită odată, te-ai fi putut convinge singur că este Dumnezeu. Că nimeni altcineva afară de El n-ar putea cunoaşte şi n-ar putea răsplăti aşa… Nici dacă ar fi, cum spun unii, atât de departe de noi sau dintre noi — ci pentru că El este aici şi acum.

       Chiar dacă ai spune că nu poţi crede în lucruri supranaturale şi chiar dacă ai fost crescut în necredinţă şi ai primit explicaţii omeneşti asupra minunilor lui Dumnezeu pe care le-ai văzut şi tu, există totuşi acest lucru de netăgăduit: că fiecare om îşi primeşte răsplata faptelor lui, ori imediat, ori ceva mai târziu, dar sigur şi totdeauna! Şi o primeşte, adeseori, în chip cu neputinţă de explicat omeneşte, cum şi prin cine. Căci nu-ţi poţi explica cum crima cea mai bine ascunsă este descoperită, şi cel mai viclean hoţ este prins, şi cea mai şireată nelegiuire — aflată, şi cea mai ascunsă ticăloşie — arătată dintr-o dată pe faţă. Toate-toate ajung odată să fie cunoscute şi răsplătite după cum merită! Aceasta pe tot cursul istoriei popoarelor, ca şi în viaţa indivizilor. Nu se poate să nu vezi acest lucru, dacă vrei să iei seama la el şi să înveţi ceva din ceea ce vezi şi auzi!

       Iată, în trecut, popoare care au nedreptăţit şi au asuprit pe altele, cum s-au prăbuşit, oricât de tari erau! Şi cum le-a venit de grabnic pierzarea, tocmai când se credeau de neînvins! Au pierit aşa, încât astăzi nu mai este nici o urmă din multe dintre ele. Iată şi în prezent!… Popoare mari şi puternice care nedreptăţesc şi chinuiesc pe altele mai mici şi mai slabe… Încă nu vei muri şi vei vedea poate şi tu răsplata cumplită pe care nelegiuirile făptuite o vor aduce peste cei care sunt asupritorii altora. Priveşte oameni tari acum, tirani şi asupritori ai părinţilor lor, ai soţiilor, ai copiilor sau ai supuşilor lor…, oameni care încalcă legea dreptăţii şi a recunoştinţei, — şi vei vedea sigur şi curând ce sfârşit vor avea. Priveşte la cei care se poartă obraznic, trufaş şi nedrept, încălcând legile omeniei, ale dragostei şi ale bunătăţii, ale ascultării şi ale bunului simţ — aceste legi umane şi dumnezeieşti — şi umblă prigonind pe Hristos, şi pedepsind pe nevinovaţi, şi batjocorind ce este sfânt… Uită-te bine la ei azi — şi adu-ţi aminte că nu vei muri până când îi vei vedea pe mulţi trântiţi şi nimiciţi. Şi când vei vedea acestea să te încredinţezi că de aceea este o răsplată, pentru că este un Dumnezeu! Şi încredinţându-te, să te întorci la El, ca să nu piei şi tu! 

Author: G.Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!