Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 26 Ianuarie – Dă lumină ochilor mei!

26 Ianuarie – Dă lumină ochilor mei!

26 Ianuarie – Dă lumină ochilor mei!

26 ianuarie – Psalmul 13, vers 3

Doamne Dumnezeul şi Mântuitorul nostru cel plin de bunătate şi milă, Tu eşti Înţelepciunea (Prov. 8, 22-31) şi eşti Lumina lumii (Ioan 8, 12). Tu ai spus că ochiul este luminătorul trupului şi că, dacă acest mădular este bun, tot trupul este plin de lumină, iar dacă este rău, tot trupul zace în întuneric. O, Te rugăm ascultă-ne când ne rugăm pentru lumina ochilor noştri, pentru acei aleşi ai Tăi pe care i-ai pus în fruntea noastră, ca să ne lumineze şi să ne îndrume.   Dă lumina Ta, Doamne, acelora pe care i-ai pus Tu să stea în fruntea popoarelor, ochii lor, pentru ca ei, văzând limpede voia Ta, să conducă la pace şi la mântuire pe acei în fruntea cărora i-ai aşezat. Depărtează de peste vederile lor fumurile mândriei, ceaţa amăgirilor şi întunericul păcatului. Şi îndrumă-i Tu întotdeauna, pentru ca şi cei pe care ei îi îndrumă să poată vieţui în pace. Pentru ca şi ai Tăi să poată duce o viaţă paşnică şi liberă, sub stăpânirea lor paşnică (Rom. 13, 3-4).   Dă lumina Ta, Doamne, ochilor aşezaţi în fruntea Bisericii Tale, slujitorilor Tăi puşi de Tine în fruntea ei (Rom. 13, 1). Fă-i să aibă lumina de Sus. Şi lumina vieţii. Pentru ca trăind în lumină şi umblând în curăţie, învăţând şi vieţuind întru totul după voia şi îndrumarea Ta, să ne poată fi şi nouă tuturor îndrumători şi luminători, totdeauna treji şi totdeauna strălucind, ca să se mântuiască şi pe ei şi pe cei care îi ascultă (1 Tim. 4, 16).   Dă lumina Ta, Doamne, părinţilor noştri trupeşti şi sufleteşti, care sunt pentru noi ochii ce ne îndrumează viaţa şi mintea… Ei veghează asupra sufletelor noastre şi asupra umblării noastre în lumina Ta şi pe calea Ta. Pentru ca tot ce ne învaţă ei şi tot ce ne arată prin trăirea lor să fie înţelepciune, iubire, bunătate, înfrânare, evlavie şi sfinţenie. Ca astfel şi noi, crescând sub o astfel de îndrumare să-nătoasă, fiind sfătuiţi drept, şi mustraţi la timp, şi opriţi la vreme de la tot ce este rău şi vegheaţi neîncetat cu iubire şi cu grijă, să putem ajunge plini de roadele minunate ale Duhului Sfânt (Gal. 5, 22-23).   Dă lumina Ta, Doamne, învăţătorilor noştri, scriitorilor noştri, cântăreţilor noştri, educatorilor noştri şi tuturor celor care ne împrumută nouă lumina sub orice formă. Dă-le lumina inspiraţiei, lumina pătrunderii, lumina expresiei, lumina Adevărului Tău. Pentru ca tot ce primim de la ei să fie luminat şi luminos, trezind şi în noi nişte roade la fel.   Fereşte-ne, Doamne, de luminile false şi goale ale teoriilor zadarnice şi mincinoase. Care ar duce la pierzare şi sufletele noastre şi pe ale celor care ne urmează pe noi. Dă lumina Ta, Doamne, şi ochilor duhovniceşti ai fie-căruia dintre noi. Ca fiecare, avându-şi sănătoşi şi curaţi ochii sufletului, să poată deosebi rătăcirea de adevăr, vorba de faptă, duhul fals de cel curat, ascultarea de prefăcătorie şi cuvintele lui Dumnezeu din cuvântările oamenilor. Ca să putem cu toţii vedea şi urma totdeauna voia Ta, Doamne, cea sfântă, plăcută şi desăvârşită (Rom. 12, 2).   Dă lumina Ta, Doamne, şi ochilor mei sufleteşti şi ajută-mi să pot desluşi totdeauna calea Ta cea curată dintre toate căile ispititoare ale oamenilor. Să pot deosebi pe cel curat dintre cei înşelători şi să pot deosebi duhul cel bun din mulţimea celor rele. Să văd totdeauna şi din timp unde este primejdie şi să mă feresc şi pe mine şi pe alţii ca să nu cădem în ea. Să ocolesc ceea ce arde, ceea ce întinează, ceea ce otrăveşte, ceea ce ucide. Fă-mă, Doamne, un ochi curat pentru toţi cei care umblă în lumina mea, pentru ca nici unii să nu se afle înşelaţi. Ca să nu mă învinuiască nimeni în Ziua Judecăţii îna-intea Ta că i-am înşelat şi că din pricina mea au căzut în pierzare. Ci tuturor celor îndrumaţi de mine ajută-mă să le arăt cu cuvântul şi cu trăirea mea calea adevărului şi a mântuirii Tale, Doamne. Amin.

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!