Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Despre Maica Domnului

Despre Maica Domnului

Despre Maica Domnului

”Tot ce a putut da cerul mai fericit pământului a fost Hristos, și tot ce a putut da pământul cerului mai fericit, a fost Maica Sa.
Nimeni niciodată nu va putea despărți Jertfa Lui de jertfa ei.
Căci niciodată mântuirea noastră n-ar fi putut fi cu putință fără puterea sa.
Așa a vrut Duhul Sfânt, iar noi așa să găsim că a fost cel mai fericit.
Să cinstim totul cu o tăcere și cu un respect sfânt.” (Traian Dorz, din ”Piatra Scumpă”)

”Maica Domnului fusese aceea care cea dintâi auzise din gura trimesului ceresc Vestea Cea Bună, adică Evanghelia.
A fost ea însăși atât de adânc fiica Adevărului, încât s-a putut învrednici să fie Maica Lui!
A fost atât de mult o slujitoare, încât a putut ajunge o veșnică Stăpână.” (Traian Dorz, din ”Pășunile Dulci”)

”Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus, – cât de bine se vede că Tu nu L-ai avut decât pe El, fiindcă pe Cruce El Te-a încredințat Sfântului Ioan, ucenicul cel mai statornic și iubit, spre a-ți fi fiu și sprijinitor în locul Fiului și Dumnezeului Tău, care mergea la Tatăl.
Rămânând a nimănui pe lume, ucenicul iubit Te-a luat la el acasă, ca pe mama fără nici un fiu.
Cât de vinovați sînt cei care vorbesc altfel, necunoscând Scripturile ți înjosind pe Dumnezeu.” (Traian Dorz, din ”Mărgăritarul Ascuns”)

”Sfânta Maică Binecuvântată a Domnului și Mântuitorului nostru, tu ai fost primul învățător binecuvântat al Fiului tău, Împăratul și Învățătorul Lumii.
Nici o facultate din lume nu L-ar fi putut învăța atât de mult cât smerenia ta.
Ce minunat a învățat El apoi la rândul Lui pe ai Săi spunându-le: învățați de la Mine că sunt smerit.
Fiecare învață pe ucenicii săi după cum l-a învățat și pe el mama sa.
O, ce mare este răspunderea unei mame! Ce învățător bun trebuie să fie ea!” (Traian Dorz, din ”Săgețile biruitoare”)

”Dacă orice mamă care a născut un fiu sfânt și un om mare este vrednică de cinste, este și va fi veșnic vrednică de cea mai mare cinste și laudă, Sfânta Maică a Domnului Iisus, care în tăcere și în evlavie, în dragoste și în răbdare, cu toată sfințenia și grija ei, după ce L-a născut, a îndrumat și a păzit pe Cel mai Slăvit Fiu care S-a putut naște pe pământul acesta.
Și pe Cel mai Sfânt Om.
Și pe Cel mai Mare Mântuitor.
Și pe Cel mai Desăvârșit Binefăcător al Lumii!

Acum, Sus în Cer, lângă Sânul Aceluia pe care ea L-a ținut atâta vreme și cu atâta drag lângă sânul ei, Sfânta Maică se veselește veșnic.
Pentru veșnicie ea este Mama cea veselă, lângă Cel mai Fericit Fiu.

Fericite și vesele vor fi veșnic, de asemenea – și acele mame care ascultând cu evlavie porunca Domnului – se străduiesc și ele cu toată puterea și căldura inimii lor, să crească pe fiii lor după pilda Sfintei Fecioare, spre slava lui Dumnezeu și folosul omenirii.” (Traian Dorz, din ”Poruncile Iubirii”)

”Cine poate vorbi în fața unui stăpân lumesc cu respect despre mama acestuia, ori despre prietenii săi, – dar poate în același timp să vorbească în fața Stăpânului ceresc Iisus Hristos în chip necuviincios despre Maica Lui Sfântă, ori despre oamenii Săi sfinți, – acela este un nelegiuit care batjocorește ceea ce nu cunoaște și va fi osândit (Iuda 10).” (Traian Dorz, din ”Semănați Cuvântul Sfânt”)

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *