Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Din presa vremii… ”În Biserică si acasă. ”

Din presa vremii… ”În Biserică si acasă. ”

Din presa vremii… ”În Biserică si acasă. ”

In fumul de tămâie şi sub privirea icoanelor sfinte ale bisericii inima omului uşor se pătrunde şi se umple de simţeminte înalte. Sub impresia slujbei sfinte şi a cântărilor melodioase simţim aproape pe Dumnezeu, care e acolo întotdeauna, în mijlocul credincioşilor Săi. In biserică îşi varsă El mai din belşug pacea şi sfinţenia în suflete, prin Isus Hristos. De aceea oamenii aici sunt mai evlavioşi, mai prietenoşi, cu.mai multă bunătate de inimă. Dar sunt ei oare şi la casa lor tot aşa? Realitatea vieţii, durere, ne arată altfel; cei mulţi sunt cu totul altfel acasă la ei, decum se înfăţişează între oameni şi mai ales în biserică. Dar nouă nu ne trebue credincioşi de paradă, creştini pentru ochii lumii, nu de creştini pentru biserică are nevoie vieaţa, ci de creştini cari ştiu şi vor să prefacă cuvântul propoveduit de această biserică în puteri vii de vieaţă creştinească în casa lor. Cu oameni cari în biserică se roagă, iară acasă înjură, cu creştini, cari se smeresc în biserică iară acasă duc un trai fără Dumnezeu, vieaţa nu e câştigată, progresul nostru nu e ajutat.

Călăuziţi de lumina acestui adevăr să aruncăm o privire şi în casa preotului. Cum eşti tu în casa ta? E mult mai uşor să fii preot bun în biserică, cucernic şi smerit, să ai demnitate şi sfinţenie înaintea altarului, să rosteşti frumos şi respicat rugăciunile, să ai duioşie în glas rugându-te împreună cu ei, pentru trebuinţele sufleteşti ale celor năcăjiţi, să vesteşti cu însufleţire cuvântul mântuirii, să ţii ceasuri de meditaţii şi cetiri biblice la vecernii, să faci şcoală de Dumineca cu tineretul, să cercetezi pe bolnavi şi neputincioşi, să îndeplineşti cu drag şi cu tragere de inimă slujbele, pentru cari te cheamă credincioşii pe la casele lor, să te osteneşti cu râvnă de apostol în misiunea pastorală; toate acestea să le îndeplineşti în biserică şi printre poporeni, e mu!t mai uşor decât să dovedeşti !a tine acasă credinţă vie, dragoste de jertfă, iertare şi răbdare îndelungată, să dai dovadă in vieaţa ta de acasă de Hristos, care trăeşte în tine, căruia slujeşti. Ce zic de creştinismul sufletului tău, de religiositatea inimei tale cei cari te văd zilnic în casa ta şi te cunosc de aproape? Căci nu după cum te araţi lumii, ci după cum eşti tu zilnic şi clipă cu clipă în casa ta, aşa e adevărata ta fiinţă, bună ori rea. Nu este bun tată de familie acela care îşi cheltueşte banii în afară de casaşi familia sa; nu este preot credincios acela care îşi vădeşte creştinismul şi religiositatea sa numai în lumea dinafară, iar pe cei mai de aproape, pe familiarii săi, nu-i cuprinde cu căldura dragostei, nu-i împărtăşeşte de îndemnurile religiosităţii sale. Trist este când cei mai de aproape ai noştrii nu ştiu nimic de creştinismul nostru. Şi mai dureros s’ar înfăţişă lucrul dacă numai în biserică ne-am purtă cu sfinţenie — iară acasă cu nemernicie, dacă numai între oameni, între streini am dovedi prietenie caldă — iară in familie am fi tirani temuţi, ori gâlcevitori răutăcioşi.

Căminul familiar trebue făcut întâi casă a lui Dumnezeu, în care ne purtăm după desăvârşirea inimei plină de credinţă şi religiositate. Aici să ne dovedim în primul rând preoţi ere- dincioşi în rugăciune, în dragoste, în jertfă. Aici trebue să ne creştem pe ai noştrii mai întâi adevăraţi fii buni a lui Dumnezeu, prin pilda şi influenţa creştinismului nostru personal. Iar aceasta nu se înfăptueşte prin vorbe aspre, prin ocări şi ameninţări,, prin frica pe care o poţi insuflă, nici numai prin dragoste şi răbdare, ci mai vârtos prin puterea pildei personalităţii taie liniştite, pătrunsă de duhul Domnului, de sfinţenia Lui.

M. Ş

Anul XII. Iulie 1922. Nr. 7

REVISTA TEOLOGICIA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!