Mărturii

DROGURILE și DANSUL

DROGURILE, cafeaua, tutunul, precum şi mulţimea produselor afrodisiace moderne se alătură alcoolului şi reprezintă, pentru majoritatea celor ce le consumă, doar nişte pârâiaşe firave care se îndreaptă tot spre fluviul învolburat al desfrâului.

DANSUL. Oamenii de ştiinţă au observat că instinctul de conservare şi cel de reproducere se manifestă cu putere şi în viaţa tuturor animalelor; însă împreunarea sexuală se face după o rânduială prestabilită cu mare exactitate şi numai în perioada când femela are căldurile ovulaţiei. Masculul simte apropierea şi atunci încearcă prin toate mijloacele să-i facă pe plac partenerei de viaţă.

Aşa-numitul „dans nupţial”, în care masculul şi femela se apropie cu mişcări jucăuşe de tandreţe şi căldură, nu-i decât pregătirea pentru împreunarea sexuală –  momentul cel mai de seamă din existenţa lor şi care se înfăptuieşte nu spre plăcere, ci pentru perpetuarea speciei. Un asemenea dans există în viaţa albinelor, a unor specii de peşti, la păsări şi chiar la mamifere.

Dansul, ca manifestare evidentă a unui sentiment de bucurie, a apărut şi în viaţa omului; şi n-ar fi exclus ca, la origini, acesta să-l fi preluat din comportamentul animalelor.

La triburile primitive, dar şi în obiceiurile unor popoare civilizate, dansul a avut de-a lungul istoriei un rol de mare importanţă. Dacă cercetăm însă cu mare atenţie natura, subtilitatea şi aspectul mişcărilor, ajungem la concluzia că scopul său final gravitează tot spre împreunarea sexuală.

Latura expresivă a dansului a stat la originea baletului ca artă complexă, care, prin varietatea mişcărilor şi pantomimă, poate ilustra situaţii dramatice, stări şi sentimente lirice de mare profunzime.

Aspectul erotic al dansului a fost unul dintre elementele esenţiale în ritualurile orgiastice închinate unor zeităţi păgâne. Acest gen de dans împletit cu o muzică decadentă a evoluat până în timpurile noastre spre forme şi ritmuri de-a dreptul satanice, care nu fac altceva decât să înfierbânte imaginaţia privitorilor cu mişcări şi atitudini inspirate din orgiile sexuale.

Chiar aparent nevinovatele distracţii şi întâlniri de noapte din discotecile actuale, prin jocul de lumini, ritmul şi tăria decibelilor, nu fac altceva decât să trezească înainte de vreme, în trupurile fragede ale participanţilor, acele instincte primare ce duc tot spre dorinţa şi poftele desfrâului.

va urma

Pedeapsa neascultării sau Păcatul strămoşesc oglindit în stihia plăcerii sexuale / prof. Ion Lazăr. – Sibiu : Oastea Domnului, 2009

Lasă un răspuns