Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home EV. DUMINICII A IV-A DUPÃ PAȘTI (a Slăbănogului)

EV. DUMINICII A IV-A DUPÃ PAȘTI (a Slăbănogului)

EV. DUMINICII A IV-A DUPÃ PAȘTI (a Slăbănogului)

„CAUT UN OM”…

Despre Diogene, un învăţat din vremea lui Alexandru Macedon, istoriile ne spun că a ieşit odată ziua la amiază cu lămpaşul (felinarul) aprins în târg.
– Ce cauţi, Diogene, cu lu¬mânarea ziua la amiază? îl întrebară oamenii.
– Caut un om, răspunse Diogene.
– D’apoi bine, măi Diogene, ziseră oamenii, iacă, târgu-i plin de oameni…
Iar alţii adăugară:
– Diogene a bolunzit.
Dar învăţatul îşi ţinea înainte vorba: „Caut un om”… Diogene căuta un om înzestrat cu toate acele însuşiri sufleteşti care îl fac pe om să fie om adevărat şi deplin. Un astfel de om nu afla el.

Tot aşa şi evanghelia de duminică ne spune că bolnavul de la lacul Siloamului stătea cu boala lui de 38 ani lângă lacul tămăduitor şi se tânguia, zicând: „Om nu am care să mă bage la vreme în scăldătoare”. Ca şi Diogene, bolnavul din evanghelie căuta şi aştepta „un om”, un om adevărat.

„Omul” pe care-l căuta Diogene şi îl aştepta bolnavul din evanghelie este căutat şi aşteptat şi astăzi. Ca şi bolnavul de la Vitezda, ţara noastră cu rănile ei, cu necazurile şi frământările ei îşi aşteaptă „omul” care să o pogoare în apele tămăduirii. Şi omul nu se mai iveşte… De unde va veni şi când va veni acest „om”? Răul şi greşeala aceasta este, că noi aşteptăm să ni-l aducă politica; şi politica în vecii vecilor nu ne va da astfel de oameni. Numai Evanghelia lui Hristos poate face „oameni deplini şi adevăraţi”.

Să luăm aminte! Bolnavul din evanghelie nu s-a putut tămădui până când nu s-a apropiat Iisus de el. Aşa şi ţara noastră cu rănile ei nu se va putea tămădui până când nu ne vom apropia cu toţii de Hristos şi Evanghelia Lui şi până când de rănile ţării nu se vor apropia conducători care cred în Evanghelie şi trăiesc după Evanghelia lui Iisus Hristos.

Românilor! Toate neamurile din lume stau astăzi ca bolnavii de lângă lacul Vitezda şi îşi aşteaptă tămăduirea. Acele neamuri se vor putea tămădui mai curând, care vor intra mai curând în apele tămăduitoare ale credinţei şi Evangheliei Lui Hristos. Iată, Siloamul mântuirii stă şi înaintea noastră. Să ne pogorâm viaţa şi purtările în apele lui, ca să luăm tămăduire sufletelor noastre şi tămăduire rănilor şi relelor din ţara noastră.

P. Trifa
«Lumina Satelor» nr. 16 / 29 apr. 1923, p. 1

din ”Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa”
prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *