Oastea Domnului

Firimituri de la masa Sfinţilor Părinţi (VI)

Despre rugăciune

„Stăruiţi în rugăciune” (Rom 12, 12).

„Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes 5, 17).

„Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri” (Ef 6, 18).

„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iac 5, 16).

„Rugăciunea este împreunarea minţii cu Dumnezeu, prin îndreptarea ei cu negrăită dragoste către Dumnezeu” (Sf. Macarie cel Mare).

„Rugăciunea este începutul cunoştinţei materiale şi spirituale” (Evagrie Monahul).

„Rugăciunea este cheia vistieriei darurilor dumnezeieşti” (Fericitul Augustin).

„Rugăciunea este doctoria mântuitoare; ea împiedică păcatele şi vindecă nelegiuirile” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„De câte ori ne rugăm, Dumnezeu mai trage o linie cu pensula, pentru a ne picta chipul nostru. Astfel, la sfârşitul vieţii, Dumnezeu ne termină de pictat, făcându-ne asemenea Lui” (Sf. Vasile cel Mare).

„Rugăciunea este cununa virtuţilor” (Sf. Maxim Mărturisitorul).

„Rugăciunea este pavăza cea mai puternică împotriva ispitei” (Înv. de Cred. Creşt. Ort.).

„Rugăciunea este bogăţia cea mai mare şi mai frumoasă care face să înflorească viaţa noastră în întregime şi ne asigură mântuirea” (Asterie al Amasei).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Lasă un răspuns