Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Glasul pãstorului

Glasul pãstorului

Glasul pãstorului

„Oile merg după el, căci cunosc glasul lui” – spunea Mântuitorul în pildă (Ioan 10, 1 şi urm.), mustrând indirect pe o parte dintre iudeii care nu puteau înţelege cuvintele Lui. Refuzul sistematic de a-I accepta învăţătura îi făcea pe unii ca aceştia nici chiar să-I înţeleagă cuvintele, ceea ce pentru oile care-I cunoşteau glasul putea părea o anomalie în contrast cu ceea ce ştiau despre ei că se lăudau cu pretenţiile lor teologice. Sfântul Chiril al Alexandriei, tâlcuind acest capitol ioaneic, afirmă că „aşa le-a lipsit fariseilor putinţa de-a înţelege cele de trebuinţă. Căci cugetau atât de absurd, încât n-au înţeles parabola atât de uşor de înţeles şi de transparentă, care nu avea în ea nimic greu de înţeles. El râde pe drept cuvânt de lipsa de înţelegere a iudeilor, pentru că lor li se părea că Hristos nu e nimic, deşi îi învăţa cele mai presus de Lege şi le făcea o descoperire cu mult mai plină de har decât a lui Moise” (Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 701).

Să nu credem vreodată că neînţelegerea cuvintelor Mântuitorului a fost doar pentru unii oameni din vremea aceea. Sunt şi vor fi mereu oameni care au şi vor avea lipsă de înţelegere a cuvintelor lui Iisus. Cele citite din Sfintele Scripturi sau rostite în Biserică sunt apreciate uneori ca neînţelese, deşi sunt pe limba poporului, dar nu pentru că sunt de neînţeles, ci pentru că cei care zic că nu le pricep îi socotesc pe trimişii lui Hristos ca pe un nimic. Dacă, după Sfântul Chiril, „lipsa de înţelegere a iudeilor” era urmarea faptului că „li se părea că Hristos nu e nimic”, apoi acelaşi lucru se petrece şi cu cei de azi care nu cunosc glasul Păstorului şi nu-I înţeleg cuvintele.

E foarte important pentru înţelegerea mesajului evanghelic să ascultăm cu respect şi cuminţenie pe cei care ni-l transmit, mireni şi, mai cu seamă, clerici. Să preţuim aceste suflete chemate la o astfel de slujire a Cuvântului, ştiind bine că cine ascultă de ele, de Hristos ascultă. Dar şi că cine pe trimisul lui Hristos îl socoteşte ca pe un nimic, asemenea Îl socoteşte şi pe Însuşi Domnul. Şi e firesc să auzi de la unii ca aceştia că nu înţeleg cuvintele simple ale Evangheliei, pentru că această neînţelegere este o urmare firească a privirii cu dispreţ către trimişii lui Hristos. Mai ales când aceştia sunt şi unşi cu harul preoţiei. Şi ştim din Scripturi o sentinţă aspră rostită de Hristos că cine nu ascultă de ucenicii Săi, de El Însuşi nu ascultă (vezi Luca 10, 16).

Gândindu-ne şi la Lucrarea Oastei, să ne aducem aminte de bucuria Părintelui Iosif care afirma că „preoţii sunt cei mai indicaţi a sta în fruntea Mişcării, a o îndrepta pe căile cele bune şi a o feri de alunecări. Însă cu o condiţie: preotul însuşi să fie atras în curentul acestei Mişcări!” Şi încheie cu mari nădejdi: „Şi, slavă Domnului!, avem în ţară destui astfel de preavrednici preoţi…” (Ce este Oastea Domnului, Sibiu, 2003, p. 218). O, cu ce bucurie ar trebui să tresalte inima noastră văzându-i pe unii ca aceştia în fruntea luptei noastre şi cu ce plăcere ar trebui să-i ascultăm cuvântându-ne! A fi în duhul Părintelui Iosif înseamnă şi această împreună-bucurie la împlinirea profeticului său gând.

În fruntea Bisericii stă marele Păstor al oilor, Iisus Hristos. Ea înaintează într-o procesiune triumfală către staulul Împărăţiei cereşti, hrănindu-se din verdeaţa Tainelor cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste. Oile cunosc glasul Păstorului şi-I înţeleg chemarea pentru că-L iubesc fără măsură. Vor fi şi victime ale duhurilor potrivnice Bisericii care nu vor înţelege glasul Păstorului, dar nici un cititor al lui «Iisus Biruitorul» să nu fie între aceştia. Ci împreună, sporind în cunoaştere, să ne înmulţim credinţa spre gustarea descoperirilor de har ale Evangheliei.

Preot Petru RONCEA
din săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul”
Anul XXVIII, nr. 21 (1101) 15-21 MAI 2017

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *