Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „Hristos se revelează prin fraţii care mor pentru fraţi.”

„Hristos se revelează prin fraţii care mor pentru fraţi.”

„Hristos se revelează prin fraţii care mor pentru fraţi.”

„…Este o binecuvântare, o bucurie pentru că suntem cu fraţii în aceeaşi părtăşie şi, totodată, este şi o biruinţă. De ce o biruinţă? Pentru că, pe calea mântuirii, nu este uşor să rămâi statornic şi în lumină. Iisus Hristos este luminătorul nostru, iar noi trebuie să fim purtători ai luminii. Dar dacă noi nu-L avem pe Hristos în viaţa noastră, în inima noastră, putem să fim purtători de lumină? Nu putem. Şi pentru că atunci când vrem să mergem la adunare, sau săfacem un lucru bun, vom avea şi piedici, vrăjmaşul caută să zădărnicească gândul cel bun, dorinţa cea sfântă şi curată.

Nu pot să vorbesc fără să nu amintesc şi de aceşti sfinţi ai Oastei. Aveam numai 6 ani când fratele Traian a trecut la Domnul, dar scrisul lor te lasă adânc mişcat, duhul lor, trăirea lor, felul cum au ştiut ei să Îl mărturisească pe Hristos cu preţul vieţii.

M-au mişcat aşa de mult aceste cuvinte ale fratelui Traian: Omorâţi mădularele voastre, este o poruncă grea, şi ascultarea de ea îţi cere uneori numeroase suferinţe care sunt mai grele ca orice moarte trupească, numai sufletul care a vrut să se păstreze în curăţie faţă de Hristos ştie ce cumplite sunt arsurile înfrânării, durerile renunţărilor, lacrimile singurătăţii, plânsul prin care se păstrează cugetele curate… (Hristos – Slava noastră, pag. 137)

Amintea Mitropolitul Bartolomeu: Nu este important când mori, ci cum mori? O, cât de mult trebuie să ne rugăm ca să rămânem statornici!…

Ştim cu toţii că fratele Vasile Chindea a trecut la Domnul anul acesta; îmi era un frate aşa de drag şi l-am iubit. Când erai în preajma lui, te umpleai de bucurie.

Şi aşa trebuie să trăim şi noi. Am văzut în fratele Vasile Chindea această trăire curată şi frumoasă şi apoi am făcut această legătură cu fraţii, cu înaintaşii, şi m-am bucurat că am putut şi eu, în nevrednicia mea, să pot fi pe lângă el, şi lângă alţi fraţi.

Citesc mai departe din cartea Părintelui Prof. Vasile Mihoc, Hristos, Contemporanul nostru: „Hristos se revelează prin fraţii care mor pentru fraţi. Dacă Hristos a murit penru noi şi noi suntem datori să putem să ne punem sufletele pentru fraţi. Şi aici este temelia. În acest sens, Hristos Îşi arată actualitatea că este cu noi” (pag. 17).

din cuvântul de bun-venit rostit de fratele Daniel Mistrean, din Dublin – Irlanda / de 7-8 decembrie 2019

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!